12 Şubat 2013 Salı

Ana Arı :


Üreticiler arasında "Bey" ya da "Kraliçe" olarak bilinen ana arı, ana arı hücresine bırakılan döllü bir 
yumurtanın larva döneminde, işçi arı olacak larvaya göre daha sık ve daha zengin gıda (arı sütü) ile 
özel beslenmesi sonucunda yumurtadan yetişkine toplam 16 günde oluşur.
Çıkışı sonrası yaklaşık 1
hafta içinde erkek arı toplanma alanı denilen özel bir alanda ve mutlak surette havada, 10-30
metre yükseklikte, 10-20 arası erkek arı ile çiftleşir.Çiftleşme sonrası 3-4 gün içinde yumurtlamaya
başlar. Ana arı kolonideki en önemli birey olup koloni verimliliği ve arıcının gelir düzeyi üzerinde
doğrudan etkide bulunur. Tek görevi olan yumurtlaması sayesinde koloninin sürekliliğini devam
ettirir.
Sıradan bir ana arı, başarılı ve karlı bir arıcılık için yeterli değildir. Teknik arıcılıkta, damızlık değeri
olan, kaliteli ve genç ana arıların kullanılması başarının ilk adımı ve ilk şartıdır. Kaliteli ve genç bir
ana arı, diğer kovan içi ve kovan dışı şartlar da elverişli ise günde 2000 dolayında yumurta
yumurtlayabilir. Ana arının yumurtlamasında öncelikle kendi kalitesi olmak üzere; kolonide yeterli
besinin (bal+polen) mevcudiyeti, koloninin gücü, hava sıcaklığı ve nektar (bal özü) akışı gibi şartlar
etkili olmaktadır. Bu şartlardan biri veya birkaçı eksik olduğunda en kaliteli ana arı bile yeterli
miktarda yumurtlayamaz. Kalite ve yaşlılığa bağlı olarak ana arının yetersiz yumurtladığı her gün,
binlerce işçi arı ve sonuçta kilolarca bal kaybı demektir. Bu çerçevede, arıcıların kolonilerin ana
arıları üzerinde hassasiyet göstermeleri, özel ve kamu kurumlarınca üretilen ana arılardan satın
alarak genç ve kaliteli ana arı kullanmaları veya ana arı üretmeleri durumunda ana arı üretimlerini
en basit düzeyde, önceki yıllara ait kayıtlarına bakarak; en fazla bal üreten, oğul vermeyen, sakin
(hırçın olmayan) , hastalıklara dayanıklı, kışlama ve ilkbahar gelişme kabiliyeti yüksek olan
kolonilerden üretmeleri gerekmektedir. Doğal şartlarda ana arının 3-4 yıl yaşayabilmesine rağmen
ana arının her yıl ya da en geç her 2 yılda bir değiştirilerek genç ana arılarla çalışılması teknik ve
başarılı arıcılığın en önemli kuralıdır.
Aile Bireyi  Açık Yavru Dönemi  Kapalı Yavru Dönemi Toplam
Yumurta  Larva  Pupa
Ana Arı  3  5.5  7.5  16 gün
İşçi Arı  3  6.0  12.0  21 gün
Erkek Arı  3  6.5  14.5  24 gün
Arı ailesi Bireylerinin Biyolojik Gelişme Dönemleri (gün)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................