4 Mart 2013 Pazartesi

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bal Tüketimi


2009 yılı itibariyle AB’nin toplam bal tüketimi yaklaşık olarak
320 bin ton olup, bu rakam dünya bal tüketiminin yaklaşık %20’sini
oluşturmaktadır.

AB-27 ortalamasına göre kişi başına bal tüketimi 2007 yılında
0.61 kg iken, anılan 8 yılın ortalamasına göre ülkeler arasında bal
tüketiminin en yüksek olduğu ülkeler Yunanistan (1.59 kg) , Avusturya
(1.32 kg), Almanya (1.13 kg) ve Slovenya (1.02)’dır..
Grafik 4. Türkiye, AB-27 ve Dünya Kişi Başına Bal Tüketimleri Değişimleri
(2000-2007)
FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2012 | 22 February 2012
Grafik 5. Kişi Başına Bal Tüketimleri Bakımından İlk On Ülke, Türkiye,
AB-27 ve Dünya Ortalamaları.
FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2012 | 22 February 2012
Türkiye’de 2000-2007 dönemi itibariyle kişi başına ortalama
yıllık bal tüketimi, anılan son üç yılda 1 kg’ın üzerinde olduğu, bu 8
yılın ortalamasının ise 0.95 kg/yıl olduğu görülmektedir. Bu dönem
içerisinde kişi başına yıllık bal tüketimi en yüksek değeri 2006 yılında
1.14 kg olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin kişi başına ortalama bal
tüketiminin AB-27 ülkeleri ve dünya ortalamalarından daha yüksek
olduğu anlaşılmaktadır (Grafik 4, Grafik 5).
AB ülkelerinde genelde tüketicilerin tercihi balın açık renkli,
likit ve tadının da hoş olması yönündedir. Bu ülkeler arasında Belçika
ve Lüksemburg krem şeklinde balı tercih ederken, Danimarka’da
koyu renkte bala düşük miktarda talep olmasına karşılık genelde
açık renkli bal tercih edilmektedir. Fransa tek orijinli balı tercih ederken,
Almanya likit ve tek orijinli balı tercih etmektedir. Avusturya’da
ise tek orijinli ve krem şeklindeki ballar popülerdir. Sanayi sektörü
ise daha düşük kalitedeki balları tercih etmektedir.
AB ülkeleri, dünya ticaretine konu olan bal üretiminin
%22’sini tüketmektedir. Ancak tüketim yavaş artış göstermektedir.
Bunun nedeni AB’ne satılan ballarda kontaminasyona neden olan
bazı maddelerin yasaklanması ve tüketicide ortaya çıkan tedirginlikler
nedeniyle bal tüketiminde dalgalanmalar meydana gelmesidir
(Rieks, 2006). AB ülkeleri bal tüketiminin %50’sini İthalat yoluyla
karşılamaktadır.
AB ülkelerinden Almanya bal pazarının lideri durumundadır
(CBI, 2005). AB’de toplam bal tüketiminin yaklaşık %30’u
Almanya’ya aittir. AB’de balın yaklaşık %80’i sofralık olarak tüketilirken,
%20’si de gıda sanayiinde kullanılmaktadır. AB ülkelerinin
piyasasına giren balın %85’i ambalajlı olarak piyasaya sunulmakta,
tek orijinli spesifik bal şeklinde kahvaltılık olarak kullanılmaktadır
(Loon ve Koekoek, 2006). Geri kalan %15’lik bölüm sanayi amaçlı ve
unlu mamuller sektöründe kullanılmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................