17 Nisan 2013 Çarşamba

Yapay Tohumlamada Dikkat Edilecek Hususlar

Yapay tohumlamada dikkat edilecek en önemli
husus hijyen şartlarının sağlanmasıdır. Hijyenik
koşulların sağlanması ve bunların sürekliliği esastır.
Tohumlama yapan kişinin, yapay tohumlama cihazının
tüm parçalarının, tohumlama yapılan yerin temiz ve
hijyenik olması bir zorunluluktur. Mikroorganizma
bulaşığı; ana arının hastalanmasına ve ölmesine neden
olur.

Yapay tohumlama sırasında ana arının
enfeksiyona yakalanması genellikle şu nedenlerden
kaynaklanır:
1. Semen toplama sırasında enjektör ucunun erkek arı
dışkısı ile temas etmesi.
2. Tohumlama sırasında ana arının dışkısını boşaltması.
3. Steril olmayan alet ve ekipmanın kullanılması.
4. Şırınga ucu, dorsal ve ventral kancalar ile fizyolojik
sıvının kontaminasyonu.
Yapay tohumlama işleminden sonra önce eller
sonra enjektör ucu, ana arı tüpü, dorsal ve ventral
kancaların yıkanıp temizlenmesi gerekmektedir.
Yapay tohumlamada diğer önemli bir husus,
tohumlama bittikten sonra kafese alınarak kovana
geri verilen ana arının sperminin spermatekasına 24
saat içinde tümüyle geçişini sağlamak için, ananın
kısa sürede serbest bırakılarak işçi arılarla temasının
sağlanması gerekmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................