17 Nisan 2013 Çarşamba

TÜRKİYE’DE BALLARDA TESPİT EDİLEN PESTİSİT VE ANTİBAKTERİYEL İLAÇ KALINTILARI, ARI VE İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu bildiride, Türkiye’de yapılmış çalışmalarda ballarda tespit edilen pestisit ve
antibakteriyel/antibiyotik ilaç kalıntılarının ve olası insan sağlığına etkisinin irdelenmesi
ve arıcıların bilgilendirilmesi amaçlandı. Bu nedenle, Türkiye’de konuyla ilgili ballarda
yapılmış çalışma ve bildiri sonuçları incelendi. Tespit edilen pestisit ve antibakteriyel
ilaçlar ve düzeyleri tolerans limitleri ile karşılaştırılarak değerlendirildi. Pestisitler, hasat
edilen ürünler ile insan veya hayvanlara zarar veren canlıları (pestler) kontrol altına

almak, uzaklaştırmak veya öldürmek amacıyla kullandığımız doğal veya sentetik
kökenli kimyasal maddelerdir. İnsektisit, fungisit, herbisit, molluskisit, rodentisit ile kuş
veya hayvanları uzaklaştırıcı olarak kullanılan maddeler pesitisit grubunda yer alır.
Pestisitlerin uygulanmasından sonra nektar, polen, içme suyu ve bitkilerde salgı
balında bulunan aktif pestisit kalıntıları arılar tarafından alınır ve böylece bu pestisitler
ballara ulaşır. Yine Varroa mücadelesinde olduğu gibi bazı pestisitler doğrdudan
tedavi için kovan içine uygulanmaktadır ve yine bu şekilde ballarda pestisitler
bulunabilmektedir. Dolayısıyla bu pestisitlerin çevrede ve bitkilerde dikkatli ve bilinçli
kullanılması, arıcıların da çevredeki pestisit uygulamaları konusunda haberdar
olmaları ve doğrudan arıların tedavisinde kullandıkları ilaçları (pestisitleri) dikkatli
kullanmaları gerekmektedir. Antibakteriyel/antibiyotikler arıların bazı bakteriyel
hastalıkların tedavisinde kullanılabilmekte ve böylece ballarda kalıntıları
bunabilmektedir. Pestisit ve antibakteriyel/antibiyotik ilaçların dozuna ve ilaca bağlı
olarak direk arılar üzerinde toksik etkileri olabileceği; bu ilaç kalıntılarını içeren balları
tüketen insanlarda kısa sürede gerçekleşebilen alerjik reaksiyonlardan, bazı organ
hasarlarına, daha uzun sürede üreme sorunlarına, gen bozukluklarına ve karsinojenik
(kanserojenik) etkilere neden olabildiği bilinmektedir. Ayrıca antibakteriyel/antibiyotik
ilaçların yoğun kullanımlarında ve düşük dozlarda bulundukları ortamlarda bakterilerde
direnç gelişimi de artmaktadır. Türkiye’de yapılmış çalışmalarda tespit edilen bazı
pestisit ve antibakteriyel/antibiyotik ilaçlar ve miktarlarının doğrudan arılar ve balları
tüketen insanların sağlığını olumsuz yönde etkileyip etkilemeyeceği irdelenecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................