2 Mart 2013 Cumartesi

Suni Oğul Üretimi


Teknik arıcılıkta kolonilerin doğal oğul
vermesi istenmeyen bir olaydır. Nektar akışının
başladığı dönemde gerçekleşen oğul, anaç koloninin
gücünü azaltmakta böylece bal verimini
düşürmektedir. Arıcılıkta bu tür olumsuzlukların
yaşanmaması için doğal oğula karşı tedbirler alınmalı,
koloni sayısı artırılmak isteniyorsa suni oğul
(bölme) yapılmalıdır.

Yeterli güce erişmiş koloniler, eşit şekilde
bölünerek yeni bir koloni elde edilir. Bunun için
boş kovan anaç kovanın yanına getirilir. Arılı-ballı
ve yavrulu petekler her iki kovana eşit sayıda bölünür.
Burada dikkat edilecek husus tarlacı arıların
da her iki kovana eşit şekilde girmelerini sağlamaktır.
Bunun için anaç kovan yarım metre sağa
ya da sola kaydırılarak, eski uçuş hattı ortada kalacak
şekilde yeni kovan (bölme) yerleştirilir.
Bu işlem sonrasında tarlacı arılar yine de
anaç kovanı tercih edebilirler, bu durumda anaç
kovan bir miktar daha dışa kaydırılarak uçuş hattının
çoğunluğu bölmeden yana verilebilmektedir.
Bir başka yapay oğul üretim yöntemi ise
özellikle koloni sayısının çoğaltılması amacıyla bir
kovandan 3-4 çerçeveli 2-3 bölme yapılmasıdır.
Bu durumda bir adet arılı-yavrulu, bir adet de arılıballı
çerçeve yeni kovana yerleştirilir. Uçuş delikleri
kapalı durumda olan bu kovanlar, tarlacı arıların
eski kovan yerine dönmelerini önlemek için en az
5 km uzağa taşınır. Diğer bir yapay oğul elde etme
yöntemi ise, her kovandan gücü ölçüsünde 1-2
çerçeve alınarak birleştirme şeklinde yeni koloniler
oluşturmaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................