ARICILIK HAKKINDA TÜM ARŞİV

3 FARKLI ARI VİRÜS HASTALIĞININ ROLÜ
AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ KIŞLATMA ALANLARINDA GÖRÜLEN BULAŞICI BAL ARISI HASTALIKLARI
AKUT ARI PARALIZ-İSRAIL AKUT ARI PARALIZ VE KAŞMIR ARI VIRUS KOMPLEKSI
AKUT TOKSIK BAL VE GRAYANOTOKSIN-I’IN RATLARDA BIYOKIMYASAL PARAMETRELER ÜZERINE ETKISI
Ana Arı :
ANA ARI ÜRETİM BÖLGESİNİN SEÇİMİ
ANA ARI VE YAVRU KONTROLÜ
ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ TALİMATNAMESİ
Ana Arıların ve Erkek Arıların Hazırlanması
Ana Arıların Yapay Tohumlanması
Ana arıya erkek arı yumurtası yumurtlatma
ANASIZ KOLONİLERİN ANALANDIRILMASI
ANTİBİYOTİK KULLANIMININ BAL ARISI (APİS MELLİFERA L.) MİKROFLORASI ÜZERİNDEKİ ROLÜ
APİS CERANA YETİŞTİRİCİLİĞİ
ARI AİLESİ VE AİLE BİREYLERİ
ARI BIYOLOJISI
ARI BİTİ
ARI DAVRANIŞLARI
Arı Gen Kaynakları
Arı Genotiplerinin Değerlendirilmesinde Moleküler Genetik Tekniklerin Kullanımı
Arı Islahı ve Tescil
ARI SAĞLIĞI İÇİN KULLANILAN İLAÇLARIN GETİRDİĞİ OLUMSUZLUKLAR
Arı Sütü :
ARI SÜTÜ ÜRETİMİ VE ÖNEMİ
ARI SÜTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞINA ETKISI VE KULLANIM ALANLARI
ARI ÜRÜNLERINDE KALINTI SORUNU
ARI ÜRÜNLERINDE KALINTI SORUNU
ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE İYİ ARICILIK UYGULAMALARININ ÖNEMİ
ARI ÜRÜNLERİ VE NAFTALİN
ARI ÜRÜNLERİNİN (BAL, POLEN, PROPOLİS) BİYOAKTİF ÖZELLİKLERİ
ARI ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMİ
ARI VE BALIN DIŞ TİCARET VE ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ
ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ (TEK SAYFA)
ARI ZEHIRININ BILEŞIMI
ARI ZEHIRININ DEPOLANMASI VE MUHAFAZASI
ARI ZEHİRİNİN İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
ARI ZEHİRİNİN KİMYASAL YAPISI VE TIBBİ ÇALIŞMALARDA KULLANIMI
ARICI KİMDİR?
ARICILIĞA NASIL BAŞLANIR?
ARICILIĞIN GELIŞMESI
ARICILIĞIN TARIHÇESI
ARICILIĞIN TARIM IÇINDEKI ÖNEMI
ARICILIĞIN TÜRKİYE’DEKİ YERİ VE ÖNEMİ
ARICILIĞIN ÜLKE EKONOMISINE KATKISI
ARICILIĞIN ÜLKEMİZDEKİ PROBLEMLERİ
ARICILIK
ARICILIK : SU GEREKSİNİMİ
ARICILIK : Vitamin Gereksinimi
ARICILIK : Yağ Gereksinimi
ARICILIK MALZEMELERININ ÖZELLIKLERI
ARICILIK MALZEMELERİ
Arıcılık Sektöründeki Gelişmeler
ARICILIK STANDARTLARI
ARICILIK ÜRÜNLERININ ORGANIK ÜRETIM OLARAK NITELENDIRILMESI
ARICILIK YÖNETMELİĞİ
ARICILIKLA İLGILI ATASÖZLERI VE DEYIMLERIMIZ
ARICILIKLA İLGILI ATASÖZLERI VE DEYIMLERIMIZ
Arıcılıkta Etik Kurallar
ARICILIKTA İLKBAHAR BAKIMI VE KONTROLLERİ
ARICILIKTA SİGORTA
ARICILIKTA VERİMLİ OLMANIN YÖNTEMLERİ
ARICININ TAKVİMİ
ARILAR HAKINDA
ARILAR HAKKINDA
ARILARIN VÜCUT YAPISI
ARILARIN YABAN HAYATINDAKI ÖNEMI
ARIOTU YETİŞTİRİCİLİĞİ
ARIOTUNUN BAL ARILARI İÇIN ÖNEMI
AVRUPA BIRLIĞI VE TÜRKIYE’DE BAL TÜKETIMI
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE ARICILIK
AVRUPA’DA ARICILIK VE APİTERAPİ
BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI’NIN  BAL ARISI  BİREYLERİNE YAN ETKİLERİNİN SAHA ŞARTLARINDA ARAŞTIRILMASI
Bakıcı-besleyici koloni hazırlamak
Bal :
Bal Arıları (Apis mellifera L.)’nda Yapay Tohumlama ve Türkiye Arıcılığı İçin Önemi
BAL ARILARI (APİS MELLİFERA) ÜZERİNDE DEPO AKARLARININ (ACARİ: ASTİGMATA) TESPİTİ
BAL ARILARINDA GÖRÜLEN MUTASYONLAR
Bal Arılarının Besin Maddesi Gereksinimleri
BAL ARILARININ BİTKİ TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER
BAL ARILARININ POLİNASYONA (TOZLAŞMA) OLAN ETKİSİ
BAL ARISI (APİS MELLİFERA L., 1758) HASTALIK VE ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BAZI İLAÇLARIN ARILARIN ÖMÜRLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
BAL ARISI (APİS MELLİFERA L., 1758) ZARARLISI VARROA (VARROA DESTRUCTOR) PARAZİTİNE KARŞI OKSALİK ASİDİN YÜZDE ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ
BAL ARISI İLE TOZLAŞMANIN KIVI MEYVESINDE C VITAMINI İÇERIĞINE ETKISI
BAL ARISI KOLONİ KAYIPLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
BAL ARISI KOLONİ KAYIPLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
BAL ARISI ZARARLISI VARROA DESTRUCTOR’IN BİYOLOJİSİ
BAL ARISI, BİYOÇEŞİTLİLİK VE KORUMA ÇALIŞMALARI
BAL TEBLİĞİ
BAL ÜRETİM İŞLETMELERİNİN İÇİNDE ANA ARI ÜRETİMİ
BAL VEREN BİTKİLER
BAL, BAL GİBİ OLMALI
BAL: BESIN VE ŞIFA KAYNAĞI OLARAK
BAL: BESIN VE ŞIFA KAYNAĞI OLARAK
Balarılarında Yapay Tohumlamanın Türkiye Arıcılığı İçin Önemi
BALDA HİDROKSİMETİL FURFURAL (HMF )OLUŞUMU
BALLI BITKILER II
BALLI BITKILER II
BALLI BİTKİLER
Balmumu :
BALMUMU ÜRETIMI VE DEĞERLENDIRILMESI
BAŞLANGIÇ KOLONILERININ HAZIRLANMASI
BESIN VARLIĞININ KONTROLÜ VE İLKBAHAR BESLEMESI
BIYOKIMYASAL YAPISININ İNCELENMESI
BOMBUS ARILARI VE BITKISEL ÜRETIM AÇISINDAN ÖNEMLERI
BOMBUS ARILARINDA KOLONI YAŞAMI
BOMBUS ARILARININ BITKISEL ÜRETIMDE KULLANIMI
BOMBUS ARILARININ SERALARDA KULLANIM OLANAKLARI
BULGARİSTAN, TRAKYA VE YUNANİSTAN’DA YAYILIŞ GÖSTEREN BAL ARISI POPULASYONLARINDA LANDMARK VE FOURİER ŞEKİL ANALİZİ
BURSA’DA BAL ARILARINDA GÖRÜLEN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIKLARININ İNCELENMESİ
ÇAM BALI TİCARETİNDE İZLENEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI VE ÖNEMİ
ÇAM BALI ÜRETİMİNİN ÜLKE ARICISI İÇİN ÖNEMİ, SAĞLADIĞI FAYDALAR VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
ÇAM KOŞNILI
ÇANAKKALE ARICILIĞININ GÜNCEL PROFİLİ VE PROFİL BAĞLAMINDA ÖNERİLER
ÇERÇEVE KONTROLÜ
ÇİFTLEŞTİRME
DİYABETLİ RATLARDA KAN GLİKOZU İLE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE PROPOLİSİN ETKİLERİ
DOĞAL BİR ÜRÜN PROPOLİS; YAPISI VE KULLANIM ALANLARI
DOĞAL BİR ÜRÜN PROPOLİS; YAPISI VE KULLANIM ALANLARI
DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN BALARISI  KOLONİLERİNDE HİJYENİK DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
DÜNYADAKI ARI IRKLARI
EN VERİMLİ ARI SİZİN ARILIĞINIZDAKİ ARIDIR
Erkek Arı :
Erkek arı anası olacak koloni sayısı ve ihtiyaç duyulan erkek arı sayısı
Erkek arı yetistiriciligini etkileyen faktörler
Erkek arının önemi
FARKLI BAL ARISI (APİS MELLİFERA L.) POPULASYONLARINDA DİŞİ VE ERKEK KANAT ŞEKLİ VARYASYONU
GELENEKSEL KÖRÜK KULLANIMINDA YENİ BİR YÖNTEM: ARICILIKTA SIVI KÖRÜK KULLANIMI
GEZGINCI ARICILIK
GEZGİNCİ ARICILIK
Güneş Enerjisi Destekli Sistemlerle Baldan Suyun Mekanik Yolla Uzaklaştırılması
GÜNEY MARMARA BÖLGESINDEN TOPLANAN BAL ÖRNEKLERINDE OKSITETRASIKLIN VE SÜLFONAMID KALINTI ANALIZLERI
HASTALIK VE PARAZIT KONTROLÜ
HAZIR PETEKLERİN ARI SAĞLIĞINDAKİ ROLÜ
İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ
İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ
İnsan ve Hayvan Sağlığında Arı Ürünlerinin Kullanılması
İNSEKTİSİTLERİN ARI ÖLÜMLERİ ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ
İRAN BAL ARISI (APİS MELLİFERA MEDA) POPULASYONLARINDA KANAT HÜCRELERİ ŞEKİL ANALİZİ
İşçi Arı :
İTALYA ARICILIK SEKTÖRÜNDEN İZLENİM VE ÇIKARIMLAR
İZMİR YÖRESİ BAL ARILARININ (Apis mellifera L.) TECRİTLİ ADA KOŞULLARINDA ISLAH ÇALIŞMALARI
KAÇAK ARI ÜRÜNLERİ-SAHTE BAL
Kafkas Arı Irkının Gen Kaynağı Olarak Önemi ve Irkın Özellikleri
Kafkas Arı Irkının Türkiye’deki Varlığı ve Gen Kaynağı Olarak Önemi
KAPADOKYA’DA ARICILIK
KARADENIZ BÖLGESI BALLARININ AĞIR METALLER YÖNÜNDEN İNCELENMESI
KAYIT TUTMA
KOLONİ ÇÖKÜŞ (CCD) HASTALIĞI
KOLONİ KAYIPLARI
KOLONİ KAYIPLARI
KOLONİ ÖLÜMLERİNDE YÖNETİM HATALARI
Kolonilerin Beslenmesi :
Kolonilerin Gezdirilmesi (Flora Takibi) :
Kolonilerin Güçlendirilmesi :
Kolonilerin Kabartılmış Petek İle Desteklenmesi :
Kolonilerin Mevsimsel Muayeneleri :
Kolonilerin Oğul Kontrolü :
Koloninin dogal kosullarda erkek arı yetistiriciligine yönelmesi
Korunga (Onobrychis sp.) Yetiştiriciliğinin Arıcılık Açısından Önemi
Korunganın Bal Verimi
Korunganın Balözü ve Çiçektozu Verimi
Korunganın Tohum Verimi
KOVAN DIP TAHTASI KONTROLÜ VE TEMIZLIĞI
LARVA AŞILAMA
MOBIL ARICILIK SISTEMI (MAS)
MOBİL ARICILIK SİSTEMİ UYGULAMALARI
MUHAFAZA ŞARTLARI
MÜSTAKİL ANA ARI ÜRETİM İŞLETMESİ
OĞUL VE OĞUL ÖNLEME
ORDU İLİ DOĞAL FLORASINDA YETİŞEN SARI ORMAN GÜLÜ BİTKİSİ 
Ordu ve Giresun İli Arı Yetiştiricilerinden Toplanan Kestane Ballarının Biyokimyasal Yapılarının İncelenmesi
ORGANIK ARICILIK
ORGANIK ARICILIK ALANI
ORGANIK-EKOLOJIK ARICILIK
ORGANIK-EKOLOJIK ARICILIK
ORGANİK TARIMDA ORGANİK ARICILIĞIN YERİ
PESTİSİTLERİN ARI KAYIPLARINDAKİ ROLÜ VE PESTİSİTLERİN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN KORUNMA
Polen :
POLEN ALERJİSİ VE ATMOSFERİK POLEN
POLEN VE PROPOLIS ÜRETIMI
PROPOLİS KULLANIM DOZAJI
PROPOLİS KULLANIM DOZAJI
Propolis ve Arı Zehiri :
Propolisin Biyolojik Önemi
SAF IRK, EKO TİP, HİBRİT, KULLANMA MELEZİ NEDİR?
Semen Toplama
Sitolojik yapısı itibariyle erkek arının önemi
SONUÇ VE ÖNERİLER
SUNI OĞUL ÜRETIMI
SÜT TOPLAMA
Şırınganın Hazırlanması ve Spermanın Toplanması
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARICILIK FAALİYETLERİ
TEKNİK ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
TRAKYA BÖLGESI KOŞULLARINDA, KIMYASAL UYGULAMA YAPILMAMIŞ BALARISI KOLONILERINDE VARROA (VARROA DESTRUCTOR) DÜZEYININ KIŞLAMA KABILIYETINE VE YAŞAMA GÜCÜNE ETKISI
TÜRK GIDA KODEKSĠ BAL TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2012/58)
Türkiye Arıcılığının Yapısı
TÜRKİYE BAL PAZARLAMA SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ: PAZARLAMA MARJI YAKLAŞIMI
TÜRKİYE’DE ARICILIĞIN GELİŞİMİ VE KALKINDIRMA ÇABALARI
TÜRKİYE’DE BALLARDA TESPİT EDİLEN PESTİSİT VE ANTİBAKTERİYEL İLAÇ KALINTILARI, ARI VE İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
TÜRKİYE’NİN BEŞ FARKLI COĞRAFİK BÖLGESİNDEN TOPLANAN PROPOLİSLERİN KİMYASAL İÇERİKLERİNİN SAPTANMASI
TÜRKİYE'DE HANGİ BÖLGELER İÇİN HANGİ IRK, EKO TİP VE MELEZLER ÜRETİLEBİLİR?
ÜLKEMIZ ARICILIĞINDA SON DURUM
ÜLKEMIZ ARICILIĞINDA SON DURUM
ÜLKEMİZ ARICILIĞINDA YENİ YOL HARİTASI KONUSUNDA ÖNERİLER
ÜRETİLECEK IRKIN SEÇİMİ VE ANA DAMIZLIKLARIN TEMİNİ
Üretim Çeşitliliği :
VARROA DESTRUCTOR’UN MÜCADELESİNDE ORGANİK ASİTLER VE UÇUCU YAĞLARIN KULLANIMINDA AVANTAJLAR – DEZAVANTAJLA
VARROA PARAZİTİNE DİRENÇLİ ARI HATLARININ SEÇİMİ: HİJYENİK DAVRANIŞ
Yapay tohumlama amacıyla erkek arı toplama
Yapay Tohumlamada Dikkat Edilecek Hususlar
Yapay Tohumlamanın Gelişimi
Yapay Tohumlamanın Pratikte Kullanımı
YAYLA BALI İLE SALGI BALININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ
YÜKSÜKLERIN YAPIMI
ZİRAAT BANKASI TARIMSAL KREDİLER ( ARICILIK KREDİLERİ)
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................