17 Nisan 2013 Çarşamba

PESTİSİTLERİN ARI KAYIPLARINDAKİ ROLÜ VE PESTİSİTLERİN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN KORUNMA

1Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji ABD, 16059
Nilüfer, Bursa.
2Uludağ Üniversitesi, Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi, 16059
Nilüfer, Bursa.
Bu bildiride, Türkiye ve diğer ülkelerdeki arı kayıplarında pestisitlerin etkisi ve
pestisitlerin olumsuz etkilerinden korunabilmek için alınabilecek önlemlerin irdelenmesi
ve arıcıların bilgilendirilmesi amaçlandı. Bu nedenle, Türkiye ve
diğer ülkelerde, bu
konuda yapılmış çalışma ve bildiri sonuçları incelendi. Bal arısı koloni kayıplarının
nedenleri, pestisitlerin bu kayıplardaki rolü, zehirlenme nedenleri, belirtileri ve bal
arılarını pestisitlerin olumsuz etkilerinden korumak için yapılması gerekenler işlemler
ele alındı.
Arı kayıplarının pek çok nedeni vardır. Başlıca nedenleri arasında bal arısı parazitleri
(Varroa destructor, Acarapis woodi), potojen mikroorganizmalar (Nosema spp ve arı
virüsleri), kirli içme suları, antibiyotik kullanımı, pestisitler ve olumsuz beslenme
şartları veya bunların birlikte rol oynamaları bulunmaktadır. Ayrıca, cep telefonları ve
genetiği değiştirilmiş tarım bitkilerinin de arı kayıplarında rolü olabileceği
bildirilmektedir. Pestisitler, hasat edilen ürünler ile insan veya hayvanlara zarar veren
canlıları (pestler) kontrol altına almak, uzaklaştırmak veya öldürmek amacıyla
kullandığımız doğal veya sentetik kökenli kimyasal maddelerdir. Geniş bir kapsamı
vardır, insektisit, fungisit, herbisit, molluskisit, rodentisit ile kuş veya hayvanları
uzaklaştırıcı olarak kullanılan maddelerin hepsini içine almaktadır.
Arılar çevrede pestisitlere karşı çok duyarlıdır ve indikatör (gösterge) olarak da rol
oynayabilmekte ve bu hassasiyette arılarda pestisitlerin etkilerini azaltan sitokrom
P450S enzimlerinin diğer insektlere göre daha az olması da rol oynayabilmektedir.
Bitkilerde pestisit kullanımı arılarda akut veya kronik zehirlenmelere neden
olabilmektedir. Bal arılarındaki zehirlenmenin boyutları çok büyük olabilmekte ve ciddi
ekonomik kayıplara yol açabilmektedir. Bu nedenle bal arılarındaki zehirlenmelerin
araştırılması, çözüm yolları geliştirilmesi, pestisit kullanıcılarının ve arıcılarında bu
konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................