17 Nisan 2013 Çarşamba

Koloninin dogal kosullarda erkek arı yetistiriciligine yönelmesi

Bir arı kolonisinin dogal olarak ne amaçla ve hangi
kosullarda erkek arı yetistirdigi bilinir ise erkek arı
yetistirme açısından büyük kolaylık saglar. Arı
kolonisi erkek arıyı genelde kendi ihtiyacına ve
kendi istegine göre ayarlar. Bu nedenle, ana arı
yetistiricileri, erkek arı üretimi için uygun olan
kosullardan yararlanarak veya uygun kosulları
kendileri yaratarak bu isi basarabilirler. Genelde arı
kolonisi üreme ve çogalma ihtiyacı duydugunda
erkek arı yetistirmeye yönelir. Koloni, dogal
kosullarda; çogalma, ogul davranısına yönelme,

peteklerde bos yavru gözlerinin varlıgında,
anasızlık, ana arı yenileme ve kolonide ana arı
olacak larvanın bulunması, gıda kaynaklarının
(nektar ve polen) zenginligi ve hava sıcaklıgı gibi
çevresel kosullarda erkek arı yetistirme ihtiyacı
duyar (Cobey, 2004). htiyaç duydugunda petekler
üzerinde yeni erkek arı gözleri insa edebildigi gibi
mevcut isçi arı gözlerini de erkek arı gözlerine
dönüstürebilir. Nektar ve polen kaynakları
yönünden mevsim iyi görülmediginde mevcut erkek
arı yumurta ve larvaları isçi arılar tarafından imha
edilir ve ergin erkek arılar da kovan dısına atılır.
Ancak ana arı yetistiriciliginde, ıslah çalısmalarında
ve yapay tohumlama amaçlı kullanımda ise erkek
arı yetistiriciligine zorunlu ihtiyaç vardır (Ruttner,
1988; Cobey, 2004). Bu durumda da erkek arı
yetistiriciligi uygun dönemde ve planlanarak yapılır.
Bir arı kolonisi birkaç ana arının çiftlesmesi
amacıyla binlerce erkek arı yetistirir. Ana arı
yetistiricilerinin çogu, kolonilerinin dogal olarak
yetistirdikleri erkek arı olusumuna güvenirler. Bu
uygulama istenilen basarılı çiftlesme için her zaman
güvenilir degildir. Ayrıca bu yaklasım kaliteli erkek
arı üretimi için de yeterli degildir. stenilen kalite ve
miktarda erkek arı üretimi, kolonilerin bu amaçla
yönlendirilmeleri ile mümkündür (Rhodes, 1999;
Page ve Laidlaw, 1982; Cobey, 2007). Yapay
tohumlama çalısmalarında, aynı anda ve çok
sayıda, istenilen yas ve sayıda erkek arıya ihtiyaç
duyulur. Bu kolay bir is degildir ve yapay
tohumlamayı kısıtlayan en önemli faktörlerden
birisidir (Kaftanoglu ve Peng, 1982).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................