17 Nisan 2013 Çarşamba

ÇAM BALI ÜRETİMİNİN ÜLKE ARICISI İÇİN ÖNEMİ, SAĞLADIĞI FAYDALAR VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Çam balı; çam ağacı üzerinde yaşamını devam ettiren Marchalina hellenica denilen bir
böcek sayesinde elde edilmektedir. Ülkemizde çam pamuklu koşnili, basura veya
balsıra böceği olarak ta bilinmektedir. Bu böceğin dünyadaki yayılımının %92 sinin
ülkemiz ormanları olduğu görülmektedir. Dünya çam balı üretiminde ülkemiz rakipsiz
konumdadır. Çam balı üretiminin yapıldığı illerde ve köylerinde diğer illerimize göre

daha fazla arıcılık yapılmaktadır. Arıcılık, bu illerdeki orman köylülerinin ekonomilerinin
yanında dünden bu güne kültürlerine de giren bir üretim faaliyetidir. Bu alanlar bölge
arıcısının bal bahçeleridir. Yüz yıllardır gerek bölge insanına gerekse ülke arıcılarına
ciddi anlamda kaynak yaratan çam balı üretim ormanlarının korunması ve geliştirilmesi
hususlarında çalıştaylar ve paneller yapılmasına rağmen, maalesef yasal
düzenlemeler yapılamamıştır. Ancak; 2009 yılından bu yana başlayan süreçte orman
teşkilatının tüm çalışmalarında planlama ve silvikültürel çalışmalarında arıcılığında
dikkate alındığı görülmektedir. Türkiye arıcılığı ve ormancılığı açısından sevindirici bir
gelişmedir. Bundan böyle daha iyi nasıl faydalanırız, nasıl geliştiririz ve koruruz
konularını konuşacağımızı ümit ediyorum. Orman mülkiyetini elinde bulunduran,
bakım ve muhafazasını yapan orman teşkilatı ile geçimini bal ormanlarından sağlayan
arıcıların amaçlarının örtüşmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Bu makalede çam balı üretiminin bölge insanı ve ülke arıcısı için önemi, üretiminin
sağladığı faydalar ve bu alanlarda alınması gereken tedbirler üretici bakışı ile ele
alınacaktır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................