12 Şubat 2013 Salı

Propolis ve Arı Zehiri :


Propolis işçi arılar tarafından ağaçlardan toplanan ve yine işçi arılar tarafından kovanda çatlak 
yerlerin kapatılmasında, kovana giren ve ölen yabancı  böceklerin kokuşmasının önlenmesinde, 
petek hücrelerinin ve kovan iç cidarının parlatılmasında ve yavru alanlarının hastalıklardan 
korunmasında kullanılır.
Bileşiminde reçine, polen, balmumu, eterik yağlar, değişik organik ve
inorganik bileşikler vardır. En basit ham propolis üretimi, kovanda, giriş deliği ve çevrelerde
toplanan propolisin kazınması şeklinde yapılır. Propolis teknik üretiminde ise kovanda; üste, ortaya
ve alta takılan plaklar ve bazı özel düzeneklerle takılır. Toplanan ham propolis bazı kimyasal
yöntemlerle saflaştırılarak ekstraktı elde edilir. Brezilya, Çin, Japonya gibi bazı ülkelerde önemli
miktarlarda üretilip insan sağlığında kullanılmasına karşın ülkemizde yeterince bilinmediği için
yeterli üretimi ve tüketimi yapılmamaktadır.
Arı zehiri, işçi arılarda zehir bezi tarafından arının çıkışından 20 günlük oluncaya kadarki sürede
üretilip zehir torbasında depolanan bir maddedir. Arı zehiri, arı tarafından düşmana karşı savunma
amacıyla kullanılırken Tıp alanında, arı zehrine karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve
romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Üretimi için özel düzeneklere ihtiyaç vardır.
Ancak sınırlı kullanım alanından dolayı dünya üzerindeki üretim ve ticaret hacmi de sınırlıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................