27 Şubat 2013 Çarşamba

Arıcılığın Ülke Ekonomisine Katkısı

Arıcılığın ekonomiye bal, balmumu ile doğrudan olan katkısının yanı sıra bitkisel üretim,
meyve ve tohum kalitesini arttırarak da dolaylı yönden de katkısı bulunmaktadır.
Arıcılığın ülke ekonomisine katkısı, tarımsal bir faaliyet olması sonucu doğrudan ve gerek
sosyo-ekonomik bir konu olması gerekse bitkisel üretime katkısı nedeniyle dolaylı olarak
da olmaktadır. Arıcılık toprağa bağımlı olmayıp, topraksız veya az topraklı aileler için tek
başına bir geçim kaynağı olabilmektedir. Aynı zamanda en ucuz ve en kolay istihdam
yaratan tek tarımsal faaliyettir.


Çevreye ve doğaya doğrudan veya dolaylı hiçbir zararlı etkisi yoktur. Daha da önemlisi
doğal denge için mutlak surette arılara ve dolayısıyla arıcılığa ihtiyaç vardır. Ülkemizde
çok geniş alanlarda arı tozlaşmasına ihtiyaç duyan ürünler yetiştirilmekte ve arıcılıktan bu
yönde de faydalanılmaktadır.
Kısaca, arıcılığın bir üretim dalı olarak bal ve balmumu üretimiyle ülke ekonomisine
doğrudan katkısı 160 trilyon TL. civarındadır. Tozlaşma yolu ile ekonomiye olan katkısının
bal ve balmumu ile sağlanan katkının en az 10-15 katı olduğu dikkate alındığında arıcılık
bu yolla ülke ekonomisine 1.6-2.4 katrilyon TL. katkı sağlamaktadır. Ayrıca, büyük
çoğunluğu kırsal kesimde yaşayan ve yeterli toprağı olmayan 150.000 dolayındaki kişi için
istihdam kaynağı olması arıcılığın ülkemiz ekonomisi yönünden önemini ortaya
koymaktadır.
Ekonomik olarak, arıcılığın gelişmesi arıcılık sektörü için gerekli arı, ana arı, kovan, bal
süzme makinesi, temel petek, arıcılık malzemeleri ve ambalaj maddelerinin üretildiği
sanayi iş kollarının ortaya çıkmasına ve bu alanda istihdamın sağlanmasına yardımcı
olur. Dünyadaki en kaliteli bal, çok sayıda çiçek türüne sahip olması nedeniyle Türkiye’de
elde edilmektedir. Dünyadaki çiçek türlerinin 3/4’ü Türkiye’de bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................