2 Mart 2013 Cumartesi

Arı Sütünün İnsan Sağlığına Etkisi ve Kullanım Alanları


Avrupa ve Amerika’da, son 30 yıldan beri
arı sütü, içerdiği hayati maddeler nedeniyle, insan
ömrünü uzatan, sağlıklı ve dinç kalmasını
sağlayan özel bir gıda olarak kabul edilmiştir.

1960’lı yılların ortalarında arı sütü, tedavi edici
ve kuvvet verici özelliklerinden dolayı, Fransa ve
İngiltere’de diyetlerde ve kozmetik sektöründe
geniş kullanım alanı bulmuştur. Araştırmalar,
arı sütünü aşağıda belirtilen durumlarda, belirli
doz ve aralıklarla kullanılabileceğini göstermiştir
(Tutkun 2000).
• Dokulara fazla oksijen girmesinin sağlanmasında,
• Metabolizmanın düzene sokulmasında,
• Bedeni ve zihni yorgunluğa karşı direncin artırılmamda,
• Sedatif özelliği nedeniyle sinirlerin sakinleştirilmesinde,
• Uyarıcı özelliğinden dolayı vücuda canlılık ve
zindelik kazandırılmasında
• Hücre onarıcı ve yapıcı özelliğiyle cilt bozukluklarında,
• Erken yaşlanmaya ve yıpranmaya mani olmada,
• Soğuğa karşı direncin artırılmasında,
• Kan dolaşımının hızlandırılmasında,
• Kandaki kolesterol ve total Iipid seviyelerinin
düşürülmesinde,
• İnsülin benzeri peptitleri içermesi nedeniyle

hipoglisemik (kan şekerini düşürücü) etki sağlanmasında,
• Kalbin myocardium tabakasının kuvvetlendirilmesinde,
• Yüksek ve alçak tansiyonların ayarlanmasında,
• Karaciğer fonksiyonlarının düzeltilmesinde,
• Zayıflığı önlemede,
• Kansızlığın giderilmesinde,
• İmmünolojik (bakteriyel ve viral hastalıklara
karşı bağışıklık) etki sağlanmasında,
• Kan kanserinde (antitümör özellik taşıdığı
için),
• Gastrit ve mide ülserinde oluşan yaraların tedavisinde,
• Sindirim sistemi bozukluklarında,
• Çocukların iştahlarının açılmasında,
• Çocukların diş ve kemiklerinin gelişmesinde,
• Çocukların dimağ ve zekâlarının gelişmesinde,
• Çocuk astımının tedavisinde

• Sporcuların enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında,
• Kadınların menopoz devresindeki asabi hallerinin
giderilmesinde,
• Yaşlı erkeklerde prostat vakalarının tedavisinde,
• Cinsi kudretin artırılmasında, iktidarsızlığın önlenmesinde,
• Kısırlık tedavisinde, sperm aktivitesinin artırılmasında,
doğal besin olarak kullanılabilir.
Amerika ve Almanya’da yapılan araştırmalarda,
arı sütünde, bakteri ve virüslerin gelişmesini
önleyen, gamma globülin maddesi
bulunduğu tespit edilmiştir. Görme yetersizliği
olan insanlara arı sütü önerilmektedir. Arı sütünün,
sinir sistemi üzerinde de olumlu etkileri
mevcuttur. Elde edilen deneysel sonuçlara göre,
günlük düzenli dozlar halinde alınan arı sütü,
yağ metabolizmasını düzenlemektedir. Diğer
taraftan, büyüme ve gelişmeye etkisi nedeniyle,
arı sütünün çocukların gelişmelerinde önemli
bir etkiye sahip olduğu bildirilmektedir. Ana
arının üreme mevsiminde yumurtlama hızının
aşırı olarak artması; döllü yumurtadan gelişen
arı tipinin, arı sütü ile beslenme yoğunluk ve süresine
bağlı oluşu, bu maddenin üreme sisteminin
gelişmesini ve faaliyetlerini kamçılayan bazı
maddeleri de içerdiğini göstermektedir.
Birçok ülkede gıda maddesi olarak tüketilen arı
sütü, saf halde taze olarak, balla çeşitli oranlarda
karıştırılarak, liyofilize edildikten (suyu alındıktan)
sonra kapsül, draje ve benzeri şekillere
getirilerek kullanılmaktadır.
Sonuç olarak, dünyada arı sütüne yönelik
pek çok araştırma olmasına karşın ülkemizde
konunun önemi yeni yeni anlaşılmış ve çalışmalara
başlanmıştır. Bununla birlikte arı sütü sağlık
ve zindelik açısından doğal bir destekleyici olmasının
yanında, yeni istihdam imkanları sunarak
ta ülkemiz ekonomisine katkı sağlayabilecektir.
Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde
mikro işletme yapısıyla geliştirilen arı sütü
üretim ünitesi yetiştiricilere model olabilir. Bu
üretim modeli
konusunda
tercih yapacak
üreticilere Enstitümüzce
teknik
destek de
sağlanabilir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................