27 Şubat 2013 Çarşamba

ARICININ TAKVİMİ

ARICININ TAKVİMİ
Arıcılık çalışmaları genel olarak 4 ana döneme ayrılır. Bu dönemler, ilkbahar bakımı, oğul
dönemi, bal ve hasat dönemi, sonbahar bakımı ve kışlatma dönemi olarak isimlendirilir.
Ocak Ayında Yapılacak İşler
a) Arılar devamlı olarak kovanda olduklarından kovan ağızlarının temizliği ve
havalandırma yapılır.


b) Arılar için yeteri yem yoksa kovan içine toz şeker konarak yerleştirilir.
c) Kovanlarda görülmesi muhtemel hastalık ve zararlılarla mücadele edilir
Şubat Ayında Yapılacak İşler
a) Müsait iklimli yerlerde yavaş yavaş arıları dışarı çıkarma,soğuk bölgelerde ise
havalandırma işlemi yapılmalıdır
b) Soğuk bölgelerde şerbet verilmeli
c) Muhtemel hastalık ve zararlılarla mücadele edilmelidir .
Mart Ayında Yapılacak İşler
a) Kovan çerçeveleri tamir edilerek küflü ve kırık çerçeveler değiştirilir
b) Arılar bal toplama faaliyetine başladıklarından bakım işleri de çoğalır. Arıcılık
malzemeleri daima çalışır halde bulundurulmalıdır
c) Kovanlarda hastalık yapmaması için İlkbahar temizliği yapılarak gerekli ilaçlar
kullanılmalıdır.
Nisan Ayında Yapılacak İşler
a) Arı kovanları fenni olmalı ve bazı kovanlarda çerçeve değiştirilmelidir
b) Arıların temizliği ve bakım işleri devam eder. Ana arısı olmayan kovanlara ana arı
verilir. Zayıf kovanlarda beslenmeyi takviye bakımından şerbet verilir
c) Çeşitli arı hastalık ve zararlılarına karşı ilaçlama yapılarak tedbir alınır .
Mayıs Ayında Yapılacak İşler
a) Arıların kolay çalışmalarını temin için kovanlarda bakım ve temizlik işleri devam eder.
b) Arı malzemeleri işler durumda bulundurulur. Oğul verme ay boyunca devam eder.
c) Çeşitli arı hastalıklarına karşı mücadele yapılır
d) Bazı ılık bölgelerde bal Hasadına başlanır .
Haziran Ayında Yapılacak İşler
a) Bal ile dolmuş çerçeveler alınarak yeni boş çerçeveler konulur. Kovanlarda bakım ve
temizlik devam eder. Oğul vermeden dolayı yeni arıcılık tesis edilir
b) Her türlü hastalığa karşı mücadele devam eder
c) Bazı bölgelerde bal Hasadı başlamıştır
Temmuz Ayında Yapılacak İşler
a) Kovanların temiz ve kullanışlı olmasına dikkat edilir. Kovanlar sarsılmadan çiçeği bol
yerlere nakledilir
b) Zayıf kovanların birleştirilmesi gerekir
c) Hastalık ve zararlılarla mücadele edilir
d) Bal Hasadına devam edilir.
Ağustos Ayında Yapılacak İşler
a) Kovanlarda temizlik devam eder. Dolu çerçeveler çıkarılarak yerlerine boşlar konur.
Kovanlar geceleri sarsılmadan bol çiçekli, florası zengin yerlere nakledilir
b) Arılarda görülecek hastalık ve zararlılarla mücadele edilir
c) Bal Hasadı devam eder
Eylül Ayında Yapılacak İşler
a) kovanlarda bakım işleri devam eder. Soğuk bölgelerde kovan ağızları daraltırılır
b) Çeşitli arı hastalık zararlıları ile mücadele edilir
c) Bal Hasadı devam eder. Soğuk başlayan bölgelerde kovanlarda kışlık yem durumları
kontrol edilir.
Ekim Ayında Yapılacak İşler
a) Kovanlar soğuk bölgelerde kışlık yerlerine nakledilir. Kış dinlenmesine bırakılmadan
temizlenir
b) Arılarda görülebilecek hastalıklara karşı mücadele yapılır
c) Bal Hasadı bu ay bitirilir.
Kasım Ayında Yapılacak İşler
a) Arılar yeteri besin bırakılmış kovanlarda kış uykusuna bırakılır
b) Hasat edilmiş ballar piyasaya sevk edilir .
Aralık Ayında Yapılacak İşler
a) Arılar kovanlarda kış dinlenmesine terk edilir .
Modern arıcılıkta arıcının hedefi büyük bal toplama mevsimine kadar kovandaki arı
sayısını olabildiğince artırmaktır. Bal toplama mevsiminde bu sayıyı 80.000-100.000
yapabilen arıcı o sene istediği balı alabilir. Bu sayı ne kadar düşük olursa arının getireceği
nektar da o kadar az olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................