2 Mart 2013 Cumartesi

Süt Toplama


Arı sütü üzerinde bulunan larvalar plastik
veya tahta ince bir kaşık yardımıyla atılır ve

altındaki arısütü koyu renkli
cam kavanozlara alınır. Bir yüksükten
yaklaşık 148-281 mg arı
sütü hasat edilebilir.

Elde Edilecek Arı Sütü Miktarı;
1-Başlangıç koloni ve transfer
edilen larva genotipine,
2-Başlangıç kolonilerinin beslenmesine
3-Başlangıç kolonisine transfer
edilen larva sayısına
4-Transfer edilen larvanın yaşına
5-Koloniye gelen besin çeşidine
6-Başlangıç kolonisinin gücüne
7-Başlangıç kolonisinde bulunan
genç işçi arı sayısına
8-Larva transfer odasının sıcaklık ve nem oranına
bağlıdır.
Arı sütünün kimyasal yapısı üretilen ülkelere
göre az çok farklılıklar gösterebilmekte
dir(Çizelge.1.) .Arı ırkları arsında da süt üretimi
açısından genetik farklılıklar bulunmaktadır


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................