3 Mart 2013 Pazar

SONUÇ VE ÖNERİLER


Arı zehirinin tedavi edici özelliği ve yaygın olarak kullanımı
nedeniyle arı zehri tedavisi de içerisine alan apiterapi, başta
Amerika, Kanada, Çin ve birçok Avrupa ülkesinde alternatif tıp ve
ya tamamlayıcı tıp olarak kabul edilmiş ve Apiterapi hastaneleri
kurulmaya başlamıştır.
Dünyada arı zehiri ile ilgili birçok çalışma yapılmakta ve tedavi
edici özelliğinden yararlanılmaktadır. Fakat ülkemizde propoliste
olduğu gibi arı zehirinin de hakettiği değeri bilinmemekte
ve üretimi de yapılmamaktadır. Oysaki arı zehiri, belirli oranda
alıcısı olan yüksek derecede özel bir üründür. Amerika ‘da bulunan
önemli üretici fi rmalar, son 30 yılda yaklaşık 30 kg kuru arı zehiri
üretmişlerdir. Brezilya ‘ da çok geniş bir üretici kitlesi bulunmakla
birlikte diğer ülkelerde bu sayı düşüktür.
Dünya piyasasında 1g arı
zehirinin fi yatı 100-200 dolar arasında değişim göstermektedir.
Enjeksiyon amaçlı küçük dozlarda
hazırlanan zehirlerse daha yüksek
fi yatla satılmaktadır. Saf arı zehirinin
lokal üretimi, dondurma işlemi
dışında çok yüksek ve pahalı bir teknoloji
gerektirmez.
Dünyanın hemen her tarafında tıp
tarafından dikkatle izlenen ve hatta
doktorlar tarafından ele alınan apiterapi
konusu ülkemizde ihmal edilmekte
ve hatta bazı kimseler tarafından da muhalefet
ile karşılanmaktadır. Günümüzde
kullanılan ilaçların nasıl yan etkileri varsa
arı zehirininde benzer etkileri olabilir. Ama
yapılacak bilimsel araştırmalar sayesinde
bu etkiler azaltılarak arı zehiri kullanımı artacak
ve insanlar için çok daha önemli bir arı
ürünü haline gelecektir.

Öneriler
1. Türkiye ‘de destekleyici tıp önündeki mevzuat engelleri gözden
geçirilmelidir.
2. Üniversitelerde ve araştırma kuruluşlarında konuyla ilgili daha
çok araştırma yapılmalı, sonuçları kamuoyuna duyurulmalıdır.
3. Altyapısı uygun tıp ve eczacılık fakültelerinde ; destekleyici tıp
hatta arı ürünleriyle tedavi ( apiterapi) klinikleri ve laboratuarları
kurulmalı ve müstakil uzmanlık alanı olmalıdır.
4. Konuyla ilgili kuruluşlar, uluslar arası projelerde yer almalıdır.
5. Apiterapi konusu medya ve sivil toplum örgütlerine iyi anlatılmalı,
ciddi tartışmalar yapılmalıdır. Halk bu konuda bilgilendirilmeli
böylece yanlış uygulamaların önüne geçilmelidir.
6. Unutulmamalıdır ki; sentetik ilaçlarda olduğu gibi destekleyici
ve ya alternatif doğal ürünlerde de dozaj çok önemlidir. Uygulamalar
mutlaka uzman denetiminde olmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................