17 Nisan 2013 Çarşamba

GÜNEY MARMARA BÖLGESINDEN TOPLANAN BAL ÖRNEKLERINDE OKSITETRASIKLIN VE SÜLFONAMID KALINTI ANALIZLERI

Güney Marmara, Türkiye’de bal üretimi bakımından önemli bir bölgedir. Toplam bal
üretiminin yaklaşık %20’sini bu bölge sağlamaktadır. Tüm ülkede olduğu gibi bu
bölgede de oksitetrasiklin ve sülfonamidler uzun zamandır bal arılarını
enfeksiyonlardan korumak için kullanılmaktadır. Ancak bu antibiyotiklerin uzun yıllar
sistematik bir şekilde kullanılması, bakterilerin bunlara karşı direnç kazanmasına

neden olmuştur. Türkiye’de direnç artışından dolayı son 10 yıldır bu antibiyotiklerin
kullanımı yasal otoriteler tarafından yasaklanmıştır. Sadece eritromisin içeren
ürünlerin kullanımına bir süre izin verilmiştir. Fakat Avrupa Birliğine uyum süreci
başladığından ve eritromisinin de bazı bireylerde alerji gibi sağlık problemlerine yol
açması nedeniyle tüm antibiyotiklerin kullanımı yasaklanmıştır. Tüm bu bilgilerin
ışığında, yapılan çalışmada bölgemizdeki balların durumu araştırıldı.
Güney Marmara bölgesinde üreticilerden toplanan bal örnekleri oksitetrasiklin ve
sülfonamid (sülfadiazin, sülfatiazol, sülfamerazin, sülfadimetoksin) kalıntıları yönünden
incelendi. Farklı üreticilerden toplanan çiçek, kestane, çam ve ıhlamur ballarından
oluşan, toplam 50 bal örneği LC-MS sistemi kullanılarak analiz edildi. İncelenen bal
örneklerinde antibiyotik kalıntılarına rastlanmadı. Bal numunelerinde incelenen
antibiyotiklerin bulunmadığı ya da antibiyotik kalıntılarının deteksiyon limitlerinden
daha düşük olduğu kanısına varıldı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................