17 Nisan 2013 Çarşamba

Korunganın Balözü ve Çiçektozu Verimi

Korunga bitkisinin bol miktarda nektar ve polen
üretmesi ve bal arılarının bu kaynaklara kolayca ulaşması,
taç yapraklarının renginin çekici olması korunganın
arıcılık açısından mükemmel bir bitki olduğunu ortaya
koymaktadır (Çelik, 1988).
Ekilmesinin ikinci yılında çiçek açan korunga
(Aksoy, 2011), Nisan ayından Haziran ayı sonuna kadar
süren uzun sayılabilecek bir çiçeklenme dönemine
sahiptir (Tutkun, 2006). Çiçekleri gün boyunca özellikle

sabahları açmakta ve salkımda çiçeklenme alttan
yukarıya doğru gerçekleşmektedir. Çiçeklenme dönemi
2-3 hafta devam etmektedir (Bosca ve Hejja, 1963).
Korunga, uygun iklim koşullarında kısa dönemde bol
nektar veren birkaç bitkiden biridir (Genç ve Dodoloğlu,
2011). Bu bitkinin nektar akışı çiçeklenme olduktan
sonra 14–15 gün devam eder. Nektar salgısı en iyi 22–25
0C’ler arasında gerçekleşir (Tutkun, 2006).
Arılığa 200–300 metre yakınlıkta bulunan bir
korunga tarlasında bal arısı yoğunluğundan dolayı
yürümenin güçleştiği, her çiçek salkımında bir bal arısının
olduğu bu sayının ikiye, hatta üçe çıktığı belirtilmektedir
(Özbek, 1996). Zira balarısı hiçbir zaman nektar ve polen
yönünden zengin olmayan bitkiye yoğun bir şekilde
yönelmemektedir. Bitkinin salgıladığı nektar miktarı ve
nektardaki şeker oranı ile arı ziyareti arasında belirgin bir
ilişki mevcuttur (Özbek ve Yıldırım,1996; Bogoyavlensky,
1975). Korunganın salgılandığı nektar miktarı da
varyeteye, iklim koşullarına ve uygulanan tarım tekniğine
göre değişim göstermektedir (Bogoyavlensky, 1975).
Korunga çiçeklerindeki nektar sakaroz, glukoz
ve fruktoz bakımından oldukça zengindir (Serin ve Tan,
1996). Bu özellikleriyle de arıların tercih ettiği tüm
özelliklere sahiptir. Yapılan araştırmalar, korunga nektarı
içerisindeki şeker miktarının en az % 3, en çok % 70
arasında değişim göstermesine karşın ortalama % 55
olduğu bildirilmektedir (Sönmez,1995; Tutkun, 2006;
Genç ve Dodoloğlu, 2011),
Korunganın polen verimi de yüksektir (Tutkun,
2006). Korunganın en önemli polen akış dönemi Mayıs
ayından Ağustosa kadar olan dönemdir (Valle, 1996).
Çiçektozunun rengi koyu turuncu kahverengindedir (Öder,
2006).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................