17 Nisan 2013 Çarşamba

DİYABETLİ RATLARDA KAN GLİKOZU İLE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE PROPOLİSİN ETKİLERİ

Bu araştırmada farklı botanik orijine sahip propolis örnekleri ile CAPE’nin diyabetli
ratlarda kan glikozu ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisi incelendi. Kavak
(PEEP) ve ökaliptus (EEEP) propolislerinin etanol ekstraktı 200 mg/kg vücut ağırlığı
dozda gavajla, CAPE ise 10 μmol/kg-1 dozda intraperitonal enjeksiyonla 4 hafta
boyunca verildi. Kan glikozu, serum lipid seviyeleri, karaciğer enzim aktiviteleri ile
biyokimyasal parametreler ölçüldü. Elde edilen sonuçlar PEEP, EEEP ve CAPE’nin
kan glikozu seviyesini düşürdüğünü gösterdi.
Diyabetik model grupta LDL seviyesi
yükselip HDL seviyesi düşerken deneme gruplarında tersi gerçekleşti. Deneme
gruplarında ayrıca ALP, AST, ALT seviyelerinde düşüş gözlendi. Diyabetik model grup
ile karşılaştırıldığında, deneme gruplarında MDA seviyesi düşerken CAT enzim
seviyesi yükseldi (P<0.01). Bu araştırma propolis ve CAPE’nin kan glikoz seviyesini
kontrol ve glikoz metabolizmasını module ettiğini, diyabetli ratlarda serbest radikallerin
kovulması ve lipid peroksidasyonu verilerinin azalmasına yol açtığını göstermiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................