17 Nisan 2013 Çarşamba

ARI SAĞLIĞI İÇİN KULLANILAN İLAÇLARIN GETİRDİĞİ OLUMSUZLUKLAR

Türkiye, yaklaşık 4.393 milyon koloni varlığı ve zengin nektar, polen kaynakları ile
büyük bir arıcılık potansiyeline sahiptir. Türkiye yaklaşık 73.929 ton bal üretimi ile
dünyada bal üretimi bakımından 2. sırada yer almaktadır. Ülkemizde zengin bitki
örtüsü ve uygun iklim koşullarına bağlı olarak çok çeşitli ballar üretilmektedir.
Arı hastalıklarında ruhsat almış ilaçlar uzman kontrolünde, dozunda ve zamanında
kullanılmalıdır. Arıcılıkta tedavi amacıyla kullanılan ilaçların birçoğunun arı sağlığına

olumlu etkileri yanında, arı ürünlerinde kalıntı bırakabildikleri ya da arı sağlığını
olumsuz açıdan etkiledikleri araştırmalarla ortaya konulmuştur.
Arıcılıkta iyi verim alınabilmesi; yöreye uygun arı ırkı, uygun iklim ve bitki unsurlarının
yanı sıra arı kolonisinin yeterince beslenmesi ile hastalık ve zararlılardan korunmasına
bağlıdır. Bal arısı hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele amacıyla, uzun süren
araştırmalar sonucu bulunarak arıcılık sektörüne sunulan ilaçların bilinçsizce
kullanımı, insan ve arı sağlığı açısından zararlara neden olabilmektedir. Bundan dolayı
da arıcılıkta kullanılan ilaçların arı metabolizması üzerine zararlı etkileri, arılarda uzun
25
süre ilaç kullanımı, bozulmuş ve son kullanım tarihi geçmiş ilaçların kullanımı ve
zararları ile arı sağlığını koruma ve zararlılarla mücadele yetersizliği konularının arı
sağlığı açısından önem arz ettiği görülmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................