17 Nisan 2013 Çarşamba

Yapay Tohumlamanın Pratikte Kullanımı

Yapılan çalışmalarda yapay tohumlama
ile döllenen ana anların doğal olarak çiftleşen kız
kardeşlerinden yaşama gücü, kuluçka üretimi ve bal
verimi yönünden farklı olmadıkları belirlenmiştir. Yapay
tohumlamanın uzun yıllardan beri uygulanmasına
ve geliştirilmesine rağmen uygulamada dünyada
istenilen hıza ve başarıya henüz ulaşamamıştır. Yapay
tohumlama uygulayıcılarını bulmadaki güçlük, sürekli
mikroskop ile çalışma zorunluluğu, sperm toplama
ve döllemede karşılaşılan diğer güçlükler, yapay
tohumlama çalışmalarının yaygınlaşmasını sınırlamıştır.
Ana arı yetiştiricilerinin ana arıları yapay tohumlama ile
döllemesi ve pazarlaması bu günkü koşullarda ekonomik

olmadığı gibi böyle bir uygulama yetiştiricilik açısından
da önemli bir avantaj sağlamamaktadır. Ancak arı ıslahı
çalışmalarında çiftleştirmenin kontrol altına alınması,
yağmurlu, rüzgarlı ve soğuk günlerde de laboratuvar
ortamında bu yöntemin uygulanabilir olması ve bazı arı
ırklarının, mevcut genetik stoklarının ve mutasyonlarla
elde edilen genetik materyalin muhafazası ve
korunabilmesi konunun önemini daha da arttırmakta ve
yöntemi vazgeçilmez bir araç haline getirmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................