17 Nisan 2013 Çarşamba

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ KIŞLATMA ALANLARINDA GÖRÜLEN BULAŞICI BAL ARISI HASTALIKLARI

Bu araştırma, göçer arıcıların geç sonbahar ve erken ilkbahar ayları arasındaki süre
boyunca kışlatma amacıyla tercih ettikleri Antalya, Mersin, Adana ve Hatay illerindeki
sekiz farklı konaklama merkezinde yürütülmektedir. Tespit edilen arılıkların son bir yıl
içerisindeki konaklama yerleri, ana arı temin yerleri ve ana ırkı, kullandıkları ilaçlar,
besleme ve verim kayıtları incelenmektedir. Anket tarzında toplanan bu verilerin kendi
aralarında istatistikî analizleri yapılmaktadır. Toplanan arı örnekleri ve diğer kovan
materyalleri laboratuara getirilerek paraziter,
bakteriyel ve virüs yönünden teşhis
çalışmaları yapılmaktadır. Örnekleme yapılan kolonilerde hijyen testleri (pin testi/sıvı
azot uygulaması) yapılarak mevsim dinamiklerine göre uçuş aktiviteleri tespit
edilmektedir. Sonuç olarak epidemiyolojik anlamda “hayvan koloni yoğunluğu” nun
arttığı yerlerde beslenme ve yaşam alanlarının birlikte paylaşılması sonucunda
bulaşıcı hastalıkların daha hızlı yayılabileceği ancak zamanında yapılan etkili kontrol
uygulamalarının hastalıklara direnç yönü kuvvetli olan genç ana arı kullanımı ile
birlikte başarılı sonuçlar verebileceği sonucu ağırlık kazanmaktadır. Çalışmanın iki yıl
süre ile tekrar edilerek sonuçların toplam üç yıllık bir dönemi temsil etmesi
planlanmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................