17 Nisan 2013 Çarşamba

MOBIL ARICILIK SISTEMI (MAS)

Mobil Arıcılık Sistemi gezginci arıcılık koşullarına uygunluğunun araştırılması
(MAS) projesi modern arıcılığı geliştirme konusunda ülkemizde orijinal ilk çalışma
olma özelliği taşımaktadır. MAS, verimsiz birçok koloniden üretim etkinliği yüksek
koloniler oluşturularak kışlatmaya arı bırakılmadan çiçeklerin yoğun nektar salgıladığı
en yakın alanlarda nektar akımlarını hijyenik şartlarda doğal arı ürünlerine

dönüştürülmesine sağlayan bir sistemidir.
MAS 3 bölümden oluşmaktadır. Bölümlerden birincisi 130 adet özel tasarımlı kovan
içeren arılık bölümü, ikincisi 4 kişinin kalabildiği 9 m2 kullanım alanı olan bir arıcı evi
bölümü, üçüncüsü ise çeşitli amaçlara uygun 5 m2'lik çadır bölümüdür. Bu bölümlerin
dışında 2 ton kapasiteli bal deposu ve 650 litre kapasiteli su deposu ile özel çerçeve
taşıma kasaları bulunmaktadır.
MAS uygulaması ülkemiz arıcılığı için yeni bir üretim modeli olarak
değerlendirilmelidir. Başarılı bir üretim planlaması ile çok verimli sonuçlar elde
edilebilecek bir modeldir. İlk yatırım maliyeti biraz yüksek olmakla beraber güvenilir ve
hijyenik arı ürünleri üretmek için ideal bir yöntemdir. Bu sistem özel koloni yönetimi ve
yetiştirme modelleri içerdiğinden yetişmiş teknik eleman ve modern ekipmanlar
gerektirmektedir. Nektarlı bitkilerin çiçeklenme dönemlerine göre planlama yaparak bu
sistem uygulandığında arıcılıkta özellikle bal üretiminde ülke ortalamasından 2-5 kat
fazla bir verim artışı gerçekleştirmenin mümkün olabileceği görülmüştür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................