17 Nisan 2013 Çarşamba

İZMİR YÖRESİ BAL ARILARININ (Apis mellifera L.) TECRİTLİ ADA KOŞULLARINDA ISLAH ÇALIŞMALARI

Ülkemiz sahip olduğu zengin doğal bitki örtüsü ve bölgeden bölgeye farklılık gösteren
ekolojik yapısıyla, başta Anadolu ırkı olmak üzere değişik bal arısı ırk ve ekotiplerinin
gen merkezi durumundadır. Bu konuma ve arıcılığımızda son yıllardaki gelişmelere
rağmen kovan (koloni) başına ortalama bal verimi ancak 16 kg'a yükseltilebilmiştir.
Oysa arıcılığı gelişmiş pek çok ülkede koloni başına ortalama bal verimi 30 kg
dolayında olup bu değerin dünya ortalaması 20 kg'dır. Ülkemizin flora zenginliği ve

sahip olduğu büyük arıcılık potansiyeli dikkate alındığında koloni başına ortalama bal
veriminin yükseltilmesi bir zorunluluktur.
Enstitümüz 2009 yılında suni tohumlama çalışmalarında aksamaların olmasından
sonra ilk 50 koloniyi kıyıdan uzaklığı 11 km olan ve bal arıları bakımından ari olan
Eşek adasına götürme kararı aldık. Koloniler 11 Nisan 2010 tarihinde adaya
götürülmüş ve ilk 50 koloni yanında 280 çekirdek (ruşet) kutucuk köpük kolonileri de
çıkmasına 2 gün kalan ana memeleriyle birlikte adaya gemi yardımıyla götürülmüştür.
Ülkemizde bu çalışmanın ilk olması ve ıslah çalışmasının adada yapılması yönünden
bu tip çalışmalar diğer araştırmalara örnek olacaktır. Adada 28 gün kalınarak 245 adet
ana çiftleştirilmiş, çiftleştirilen analar kafeslere toplanarak Menemen’e getirilmiş ve 200
adede indirilerek koloni oluşturulmuştur. Koloni oluşturulan analarda yetersiz
çiftleştirmenin olmadığı ve iyi bir performans gösterdiği tespit edilmiştir.
Yukarıda verilen açıklamalar çerçevesinde bu projenin amacı; İzmir yöresi bal
arılarının bireysel üstünlüklerine dayanan kitlesel (mass) seleksiyonu ile verimli bir
hattın oluşturulması, bu hattan üretilecek damızlık koloni ve/veya ana arıların bölge
arıcılarına ulaştırılarak üretici düzeyinde koloni başına birim üretkenliğin artırılması, bu
çalışmadan sonra başlatılacak melezleme ve hibrit çalışmaları için gerekli materyalin
oluşturulmasıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................