17 Nisan 2013 Çarşamba

KOLONİ ÖLÜMLERİNDE YÖNETİM HATALARI

Ülke arıcılığının son derece zengin flora kaynaklarına, çeşitli koşullara uyum sağlamış
arı ırk ve ekotiplerine ve dünyada ikinci sırayı alan koloni sayısına karşın bal verim
ortalamasının dünya ortalamasının bile altında olmasının ve yüksek düzeyde koloni
ölümleri görülmesinin birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerin önemli bir bölümü
çevresel etmenlerden kaynaklanmakla beraber bir bölümü de doğrudan üretici ihmal
veya hatalarından kaynaklanmaktadır. Hatta çevre koşullarına atfedilen birçok hata

bile arıcının zamanında gereken önlemleri almaması nedeniyle beklenenden daha
büyük kayıplara neden olabilmektedir. Genel anlamda üreticiden kaynaklanan bu
hataları;
- Arılık yeri seçiminde ve kolonilerin yerleşiminde,
Populasyon düzenleme ve güçlendirme çalışmalarının yapılmamasında,
- Kolonilerin bal mevsiminde üretken hale getirilememesinde,
- Etkin bir oğul önleme çalışması yapılmamasında,
- Genetik yapıda ve buna bağlı olarak elde edilen ana arıların yetersiz oluşunda,
- Besleme konusunda yapılan yanlışlıklarda,
- Kışlatmanın sağlıklı bir şeklide yapılamasında,
- Arı hastalık ve zararlıları ile savaşımda ve daha birçok konuda görmek olasıdır.
Ülke genelinde karşılaşılan bütün bu sorunlara ek olarak kimi üreticiler tarafından
yapılan bireysel hatalar da bu konulara eklendiğinde çok daha karmaşık sorunlar
ortaya çıkabilmektedir. Örneğin arıcının finansal durumunun yetersizliği nedeniyle
kuluçkalı çerçeveleri dahi süzerek kolonide hiç bal bırakmaması hatalı beslenme veya
kışlatma adı altında incelense bile bu aslında başlı başına koloni ölümlerine neden
olan finansal bir sorundur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................