17 Nisan 2013 Çarşamba

HAZIR PETEKLERİN ARI SAĞLIĞINDAKİ ROLÜ

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Arı Sağlığı Laboratuarı 06 800 Beytepe-
Ankara-TÜRKİYE
Balmumu, bala ev sahipliği yapması ve tekrar tekrar kullanılabilmesi ile oldukça
kıymetli bir arı ürünüdür. Tüm dünyadaki arıcılar, arıların büyük enerji harcayarak
ürettikleri petek gözlerini hazırlamada, arılara destek olmak ve güçlerini bal yapmaya
kullanmalarını sağlamak amacıyla doğal balmumundan ürettikleri hazır petekleri
kullanmaktadırlar. Ancak, bakteriler ve kimyasal
maddeler gibi, bal ve polen dışındaki
birçok maddeyi içinde barındırma özelliğine sahip olan balmumu, kimi zaman kovanlar
için faydadan çok zarar sağlamaktadır. Özellikle Amerikan Yavru Çürüklüğü etkeni
Paenibacillus larvae ve Avrupa Yavru Çürüklüğü sekonder patojeni Paenibacillus alvei
sporlarını uzun yıllar boyunca saklaması, arı hastalıklarının bulaşımı ve yayılımı
açısından oldukça tehlikelidir. Hastalık etkenleri ve zararlıların sebep olduğu bu
sorunlarla başa çıkmak için birçok kimyasal madde ve ilaç kullanılmaktadır. Kullanılan
bu maddeler petek tarafından absorbe edilerek kümülatif olarak birikmektedir.
Balmumundaki bu kimyasallar petek gözlerde bulunan bala yavaş yavaş difüze olarak
balda kalıntı problemine neden olmakta ve kovan içerisindeki ergin ve yavru arılar da
bu kimyasallardan etkilenebilmektedirler. Arı sağlığının korunabilmesi için hazır
peteklerin uygun koşullarda sterilize edilmesi en önemli kuraldır. Bunun için “Bal
28
Standardı Yönetmeliği” ve “Uluslararası Kodeks”e uygun olarak 120 0C ve 1,5
atmosfer basınca ulaşan otoklavlar kullanılmalı ve balmumu en az 15 dakika bu
sıcaklık ve basınçta tutulmalıdır. Sterilize edilmiş balmumunun hazır petek haline
gelmesi aşamasında da temiz bir ortam sağlanmalıdır. Ayrıca, peteklerin
yenilenmeden yıllarca kullanılması, depo sorunu ve güve problemini birlikte
getirmektedir. Bu sorunu engellemek için eski peteklerin depolanmasına uygun ortam
hazırlanmalı; güve oluşumunu engellemek için petekler -20 0C’de 24 saat bekletilerek
Galleria mellonella yumurtalarının ölmesi sağlanmalıdır. Hastalıklı kovanlardan
çıkarılan petekler kesinlikle yakılmalı ve tekrar kullanılması engellenmelidir. İlaç
kullanımı en aza indirilerek doğru şekillerde uygulanması sağlanmalı ve arıcılar doğru
petek kullanımı konusunda bilgilendirilmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................