2 Mart 2013 Cumartesi

ARI SÜTÜ ÜRETİMİ VE ÖNEMİArı sütü, 6-15 günlük genç işçi arıların
yavru gıda bezleri tarafından salgılanan, genç
larva dönemindeki yavruların ve ana arının beslenmesinde
kullanılan özel bir gıda maddesidir.
Arı sütünün oluşması için, genç işçi arıların
bol miktarda nektar ve polen ile beslenmesi
gerekir. Besinlerin sindirim sisteminde hazmedilmesinden
sonra, salgı bezlerine kan yoluyla
gerekli vitaminler, mineral maddeler taşınır ve
süt sentezi başlar. Salgı bezlerinde üretilen süt,
ağız boşluğuna sıvı halde akıtılır, petek gözlerine
konulduktan bir süre sonra koyulaşarak krem
rengini alır. Özel bir aromaya sahip olan arı sütü;
koyu kıvamda, beyaz renkte, keskin kokulu, yakıcı
tatta ve asit karakterde bir maddedir. Arı sütünün
kimyasal yapısı, iklime, ekolojik koşullara,
mevsimlere, arı kovanının güçlü olma durumuna
göre değişiklik gösterebilir.

Arı sütü üretimi ana arı üretimiyle
yakından ilgilidir. Arı sütünü elde edebilmek
için suni olarak, ana arı yüksükleri
hazırlanır ve bunlara, 1-1,5 günlük larvalar
nakledilir. Bu larvaları beslemek için,
işçi arılar, yüksüklere arı sütü salgılarlar.
Larvaların arı sütünü
tüketmelerine imkân verilmeden,
24-36 saat sonra,
kovanlar açılarak çerçeveler
alınır ve yüksüklerin
içindeki larvalar,
özel iğnelerle
çıkarılıp gözlerdeki
arı sütü
toplanır. Larva,
üstten 3. forma
gelmeden
önce gözden
alınmalı
ve süt hasadı yapılmalıdır. Doğal bir ana
gözünden veya suni bir gözden, bir günde yaklaşık
100-150 mg arı sütü elde etmek mümkündür.
Arı sütü hasadında zamanlama çok önemlidir;
çünkü larvalar arı sütünü çok hızlı bir şekilde
tüketir. İleri yaştaki larvalardan arta kalan sütün
miktarı azaldığı gibi, kalitesi de istenen düzeyde
olmamaktadır.
Arı sütü üretimi için yapılan hazırlıklar
ana arı üretimi için yapılan hazırlıklara benzer.
Arı sütü üretimi 4 aşamada gerçekleştirilir. Bunlar;

1 yorum:

....

..............................