17 Nisan 2013 Çarşamba

Yapay Tohumlamanın Gelişimi

Ana arıların bir araç yardımıyla
tohumlanması konusundaki çalışmalar, Huber’
in 1814 yılında kıldan yapılmış bir fırça ile
semeni vajinaya aktarmayı başarmasıyla
başlamıştır. Ancak ana arıların yapay olarak
tohumlanmaları ile ilgili modern teknikler 1926’
da Dr. Watson’ un geliştirdiği bir şırınga ile erkek
arıdan sperma toplayıp bunu bir mikroskop
altında ana arıya enjekte etmesinden sonra

gelişmiştir. Nolan, bir şırınga geliştirmiş ve
anestezik olarak eter kullanımını başlatmıştır.
Watson ve Nolan’ın vajina valfini
bilmemeleri yumurta kanallarına semenin
enjeksiyonunu tam olarak başaramamalarına
ve dölleme başarısının düşmesine neden
olmuştur. H. H. Laidlaw, 1932’de çiftleşme
uçuşundan dönen ana arılarda diseksiyon
yapmış ve ana arıların hepsinde yumurta
kanallarının semenle dolu olduğunu, yapay
tohumlama girişiminde bulunulan ana arıların
yumurta kanallarının ise semen içermediğini
ve vajina valfinin ana yumurta kanalını
tamamen tıkadığını saptamıştır. Laidlaw,
1934’ de bir sonda yardımıyla vajina valfini
iterek ana arının yumurta kanallarına başarıyla
semeni enjekte edebilmiştir. Bu çalışma ile
yapay tohumlamanın başarılabilmesi için
temel kuralın semeni vajina valfinin ilerisine
boşaltmak olduğu kanıtlanmıştır.
Mackensen 1936 yılında Nolan’ ın
cihazını geliştirerek daha modern bir tohumlama
cihazı haline getirmiştir. Mackensen, Laidlaw’
ın tohumlama esnasında anestezik olarak
kullandığı CO2’ i tohumlamadan sonra en az
bir gün arayla iki kez uyguladığında, yapay
tohumlanmış ana arıların doğal çiftleşen
analar gibi erken yumurtlamaya başladıklarını
saptamıştır.
Kaftanoğlu ve Peng adlı araştırıcılar,
1980 ve 1982 yıllarındaki çalışmalarıyla erkek
arılardan mikroskop kullanmadan kısa sürede
fazla miktarda sperma toplamak için yeni bir
yöntem (Washing Technique) geliştirmişlerdir.
Bu buluşların ışığı altında çeşitli ülkelerde
birçok araştırmacı tarafından yapay tohumlama
tekniği ve tohumlama aletlerinin farklı modelleri
geliştirilmiştir. Bugün yaygın olarak kullanılan
 yapay tohumlama aletleri; Mackensen, Laidlaw, Ruttner,
Schneider, Fresnaye ve Schley aletleridir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................