12 Şubat 2013 Salı

İşçi Arı :


Yumurtadan yetişkine toplam 21 günde oluşan işçi arılar koloni için gerekli olan tüm işlerin yerine 
getirilmesinden sorumludurlar. 

63
42
Su Taşıma Polen Toplama Nektar Toplama
Propolis Toplama
Kovan dışı hizmetleri
(toplam 21 gün)
Toplam hizmet
(çalışma) süresi
(42 gün)
39
Kovan temizleme, bekçilik ve kovan
havalandırma (3 gün)
Kovan içi hizmetleri
(toplam 21 gün)
34
Mum salgılama, petek örme, nektar
olgunlaştırma, polen ve nektar depolama (5
gün)
27
Arı sütü salgılayarak genç larvaları ve ana arıyı
besleme (7gün)
24  Yaşlı larvaları besleme (3 gün)

21  Hücre temizleme(3 gün)
9  Pupa öncesi ve pupa dönemi (12 gün)
Kapalı yavru dönemi
(12gün)
Toplam yavru
dönemi (21gün)
5  Bal ve polen ile beslenme (4 gün)  Açık yavru dönemi (9 gün)
3  Arı sütü ile beslenme (2 gün)
0  Yumurta dönemi 3 gün)
İşçi Arının Gelişme Dönemleri ve Yaşa Göre Görevleri
İlkbaharla sonbahar arısındaki aktif dönemde ömürleri yaklaşık 42 gün olan işçi arılar birinci 21
günde kovan içinde iç hizmet arısı olarak; temizlik, yavrunun ve ana arının beslenmesi, arı sütü
salgılama, balın olgunlaştırılması, mum salgılayarak petek örme ve kovan girişinde bekçilik gibi
görevleri üstlenirler. Çıkıştan sonraki ikinci 21 günde ise dış hizmet arısı olarak; nektar (bal özü),
salgı, polen, su ve propolis toplarlar. Buradan çıkarılacak birinci sonuç işçi arılardaki görevin "yaşa"
göre programlandığıdır. Pratik anlamda ikinci ve önemli sonuç ise ana arı ve arı sütü üretiminde
genç işçi arılara ihtiyaç duyulurken bal ve polen üretiminde dış hizmet arısı olarak görev yapan
daha yaşlı işçi arılara ihtiyaç duyulduğudur. Ancak kolonideki tüm işlerin eksiksiz yapılabilmesi
bakımından kolonide aynı anda ve belli bir denge içinde, hem kovan içi hizmetle görevli genç hem
de kovan dışı hizmetle görevli yaşlı işçi arılara ihtiyaç duyulur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................