17 Nisan 2013 Çarşamba

ARI DAVRANIŞLARI

Balarıları, kendilerine özgü davranış biçimleri olan sosyal böceklerdir. Arılar, yatayla
9–14 derecelik bir açıyla ve altıgen gözler biçiminde ördükleri petekler üzerinde
yaşamaktadırlar. Bir arı ailesinin lideri ana arıdır. Ana arı vücut dışına salgıladığı
feromonlarını sürekli olarak kovan ortamına yayarak koloni bireylerini sevk ve idare
eder. Ana arının etrafında onunla her zaman temas halinde olan ve bakımını,
beslenmesini ve koruma görevini üstlenmiş olan bir grup bakıcı genç işçi arı

bulunmaktadır. Arıların dünyasında, ana arı bile olsa, görevini yerine getiremeyen
hiçbir bireyin yeri ve önemi yoktur. Bir kolonideki esas birey grubunu oluşturan işçi
arılar farklı iş kollarında yetenekli alt çalışma gruplarından oluşmaktadır. Her kovanın
giriş deliği önünde kovan bekçiliği yapan bekçi arılar bulunmaktadır. Kovan bekçileri
içeri girişine engel olamadıkları yabancı arıları 2 heptanon adlı bir feromonla
işaretleyerek adeta damgalarlar. İşçi arılar, kovandaki binlerce yavru için gerekli
sıcaklık ve nemi sağladığı gibi; bütün yavruları larva dönemi boyunca büyük bir özenle
beslerler. Her larva, besleme döneminde bakıcı arılar tarafından günde ortalama
1.300 defa ziyaret edilmektedir. Arılar arasında çok iyi işleyen ve feromonlarla arı
danslarının kullanıldığı etkili bir haberleşme sistemi mevcuttur. Arılarla bitkiler
arasında karşılıklı bir yarar ilişkisi bulunmaktadır. Bir arı ailesinden yılda 2 milyon
civarında polen seferi yapılmakta ve 1 kg bal için yaklaşık 12.000.000 çiçek ziyaret
edilmektedir. Arılar, tozlaşmayı aynı tür bitkiler arasında yaparak çapraz tozlaşma
yoluyla bitki türlerinin birbirine karışıp yok olmalarını önlemektedirler. Böylece arılar
doğaya ve insanlığa hizmet etmektedirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................