4 Mart 2013 Pazartesi

PROPOLİS KULLANIM DOZAJI


Propolisin faydalı özelliklerinin yanında toksik ve alerjik
özellikleri de araştırılmıştır (Hay ve Greig 1990; Callejo ve ark., 2001).
Propolis kullanan kişilerde zehirlenme belirtisine rastlanmamıştır.
Ancak, literatürde bazı alerjik reaksiyonların bildirildiği raporlar
bulunmaktadır ( Callejo ve ark., 2001; Ting ve Silver, 2004; Gülbahar
ve ark., 2005).
Düşük dozlarda propolis kullanılması güvenlidir,
bununla beraber 15g/gün dozajdan fazla kullanıldığında yan
etkiler yaygın şekilde görülmektedir. Bu yan etkiler, ciltte ve mukoz
membranlarda irritasyonlara neden olan alerjik durumlardır. Astımlı
hastalarda, egzamalı ve ısırgan otuna hassas kişilerin tedavisinde
kullanılırken çok dikkatli olunmalıdır (Castaldo ve Capasso, 2002).
Burdock (1998)’ de yaptığı çalışmaya göre fareler için medyan letal
doz 2-7.3 g/kg, yetişkin insanda propolisin güvenli seviyesi 70
mg/gün olarak tahmin edilmektedir. Gebelerde ve emzirenlerde
propolis kullanımının etkinliği ya da yan etkileri hakkında herhangi
bir bilgi bulunmamaktadır (Ernst, 2002).
Sonuç olarak propolis, krem, merhem, tablet, kapsül, sprey olmak
üzere çok değişik şekillerde ve çeşitli hastalıkların tedavisinde
destekleyici ve alternatif tedavi olarak kullanılmaktadır. Bu konudaki
araştırmaların artırılması ve propolis kullanımının artırılmasına,
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların yapılması gereklidir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................