27 Şubat 2013 Çarşamba

Arıotunun Bal Arıları İçin Önemi

Arıotu TarımıArıotu ekimi 20-30 cm aralıklı sıralara yapılmaktadır.Tohumluk miktarı 1-1.5 kg/da olup ekim derinliği 1-2 cm arasındadır. Dekara 5-6 kgsaf azot ve fosfor gübrelemesi yapılmalıdır.Akdeniz sahil kuşağında rakımı 500 metreyekadar olan yerlerde sonbaharda eylül-kasım ayları arasında ekilmektedir. Karadeniz Bölgesinde mart ayı sonunda ekilen arıotu, Mayıs ayı ortasındanitibaren çiçeklenmeye başlamakta vetemmuz ayı başında çiçeklenmesini tamamlamaktadır.Orta Anadoluda ise nisan ayı sonundaekimi gerçekleştirilen arıotunda haziran başındaçiçeklenme başlamakta ve temmuz ortasındaçiçeklenmesini tamamlamaktadır
.Ülkemizde yapılan arıotu yetiştiriciliğinde herhangibir hastalık ve zararlıya karşı ilaçlama yapılmasınagereksinim yoktur. Arıotu tohumununhasat edilmesinde dikkat edilecek en önemli hususolgunlaşan tohumların araziye  dökülmedenhasat edilmesidir. Bu amaca uygun olarak çiçeksalkımları kahverengimsi olduğunda bitkiler biçilerekbir yerde toplanır ve yayılarak kurumalarısağlanır. Kuruyan bitkiler tahta çu buklarla dövülerek

veya üzerinde traktörle gezilerek tohumların ayrılması sağlanır. Bu işten sonra savurma yapılarak rüzgar yardımıyla tohumların bitki artıklarından ayrılması sağlanır. Dekara arıotu tohum verimi 50-60 kg’dır.
Arıotunun Bal Arıları İçin Önemi 1832 yılında Avrupa’yagetirilen arıotu Almanya ve
İngiltere başta olmak üzere
bir çok Doğu Avrupa ülkelerinde
yeşil ve kuru ot bitkisi,
erozyonu önleyici örtü bitkisi
ve süs bitkisi olarak kullanımı
yanında, elverişli bir nektar
ve polen kaynağı olarak da
arı yetiştiricileri tarafından
geniş bir şekilde ekimi yapılmaktadır.
Ayrıca silaj üretimine
çok uygun bir bitki olması
nedeniyle süt verimi artışına
katkıda bulunmaktadır.
Bütün bu faydalarının yanında arıotu, arılar
için yarayışlı olduğundan arı merası olarak kullanımı
daha yaygın olmaktadır. Arıotu, nektar ve
polen kaynağı açısından dünyanın en üstün 20
bal bitkisi arasında yer almakta; pek çok ülkede
bal arılarının yararlanması için özellikle arılıkların
önüne ekimi yapılmaktadır. Bazı Avrupa ülkelerinde
ise arı yetiştiricileri kolonilerini gezginci arıcılık
sistemi içerisinde arıotu ekili alanlara özellikle
taşımaktadırlar. Ülkemize ise Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünce getirilmiş
ve Zootekni Bölümü ile ortaklaşa yapılan
çalışmalar sonucunda tüm ülkemize yayılmıştır.
Çiçeklenmenin yöremizde mayıs ayında
gerçekleşmesi sebebiyle, bal arısı kolonilerinde
kuluçka faaliyetinin başladığı ve bal arılarının
nektar bulmakta güçlük çektiği bu dönemlerde,
koloniler için önemli bir nektar kaynağı olabilecek
konumdadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................