27 Şubat 2013 Çarşamba

ARICILIĞIN TÜRKİYE’DEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Arıcılık, çeşitli tarım kolları ile birlikte uyumlu bir şekilde yürütülebilen ve toprağa bağlı
kalınmaksızın yapılabilen bir yetiştiricilik koludur. Birçok bitki üretimi, arıcılık ile birlikte ve
karşılıklı yarar sağlayarak sürdürülebilir. Deniz seviyesinden binlerce metre yüksek
yaylalara kadar, bitki ve çiçeğin bulunduğu her yerde arıcılık yapılabilir.

Ülkemizde çiçeklenme zamanlarının hemen hemen bütün yıla yayılmış olması, kovan
üretimi için gerekli kerestenin yeterli miktarda bulunması, arıya ve ürünü olan bala
geleneksel bir önem verilmesi, arıcılığa aktarılabilecek iş gücünün bulunması, önemli bir
yatırım gerektirmemesi ve toprağa bağlı kalınmaksızın yapılabilmesi, arıcılığın önemini
gittikçe artırmaktadır. Türkiye kovan sayısı, bal ve balmumu üretimi bakımından birçok
ülkeden ileri durumdadır. Ayrıca üretilen ballar dünyanın en kaliteli balları arasındadır.
Ancak kovan başına üretim miktarı oldukça düşük ve dünya ortalamasının gerisindedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................