23 Şubat 2013 Cumartesi

ANA ARI ÜRETİM BÖLGESİNİN SEÇİMİ

Başarılı arıcılık yapabilmek için yörenin seçimi ne kadar önemli ise başarılı ana arı üretimi içinde
yöre seçimi o kadar önemlidir.
Bal üretim işletmelerinde floranın olmadığı veya azaldığı zamanlar koloniler başka yörelere
taşınarak durum telafi edilebilir. Ancak ana arı üretim işletmelerinde bunu yapmak zordur. Bundan
dolayı ana arı üretilecek bölgenin iyi ve isabetli seçilmesi gere
kir.
İşletme bölgesinin mümkün olduğu kadar aşağıdaki şartları taşıması gerekir, bu şartların hepsini
taşıyan işletme bölgesi en ideal ana arı yetiştirme bölgesidir.
Çevrede erken ilkbahardan geç sonbahara kadar her zaman devamlı nektar ve polen kaynakla
olmalıdır. Böylece aşırı beslemeye gerek olmadan üretim sürdürülebilir. Arılıktaki her türlü işlem
rahatlıkla yapılabilir, koloniler sakin olurlar, yağmacılık az olur, ana arıların yumurtlama tempoları
yavaş fakat sürekli olur bu da ana üretimi için ide
al durumdur.
Çevrenin ağaçlık, ormanlık ve engebeli olması gerekir. Bilhassa ana arı çiftleştirme bölgesi
yönünden ve ana arıların çiftleştirme kutularını kolayca bulabilmeleri için engebeli alan çok
faydalıdır.
Arılığın sakin bir yerde olması ana yol ke
narları ve meskun alan içinde olmaması gerekir.
Çevrede duman ve kirli hava çıkaran fabrika ve işyeri olmamalıdır.
Arılık ve çevresi hakim rüzgarlara açık olmamalıdır.
Arılık mümkün olduğunca güney marazda, güneşi erken alan yerlerde olmalıdır.
Arılıkt
a elektrik, su gibi imkanlar olmalıdır.
Arılık mutlaka ağaçlı yolu olan sel riski olmayan yere kurulmalıdır.
Yüksek gerilim hatları altlarına da kesinlikle arılık kurulmamalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................