17 Nisan 2013 Çarşamba

Şırınganın Hazırlanması ve Spermanın Toplanması

Şırınganın hazırlanmasında çeşitli fizyolojik
sıvılar kullanılmaktadır. Bunların içerisinde en yaygın
kullanılanları; Ringer solusyonu: (NaCI: 0,85 gr ; KCI:
0,025 gr ; CaCI2: 0,03 gr ; glukoz 0,50 gr ve damıtık su 100
ml.), Kiev solusyonu: ( trisodyum sitrat -2- hidrat : 0,30
gr ;damıtık su 100 ml.) ve serum fizyolojik (NaCI: 0,85 gr
; damıtık su 100 ml.) solüsyonlarıdır. Sterize edilmiş bu
solüsyonlara % 0,25 oranında antibiyotik (streptomycin)
katılarak bakterilerin üremeleri önlenmelidir. Şırınga
adaptörü hazırlanan bu sıvı ile doldurulduktan sonra
şırınga iğnesi adaptöre monte edilir. Şırınganın kontrol

düğmesi saat yönünde çevrildiğinde fizyolojik solüsyon
şırınganın ucuna yönelir, ters yönde çevrildiğinde ise
solüsyon geri çekilerek bir vakum oluşturur. Bu vakum ile
erkek arı semeni şırıngaya çekilmiş olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................