17 Nisan 2013 Çarşamba

KAPADOKYA’DA ARICILIK

Bu çalışmada, küçük Kapadokya olarak tanımlanan bölgede yer alan başta Nevşehir
olmak üzere, Niğde ve Kayseri’de arıcılığın mevcut durumu ortaya konularak yaşanan
sorunlara çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Bölgedeki arıcılığın yapısı, kovan
sayısı, bal üretimi ve verimlilik yönünden hem kendi içerisinde hem de Türkiye geneli
ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda, 2008 yılı

58
verilerine göre bölgede en fazla kovan sayısı (39.068 adet) ve bal üretiminin (577 ton)
Kayseri ilinde gerçekleştiği, ancak verimlilik yönünden Niğde ilinin daha iyi durumda
olduğu (18,4 kg/kovan) anlaşılmıştır. Nevşehir ilinin gerek kovan sayısı, gerekse bal
üretimi ve verimlilik konusunda incelenen illerin ortalamasının altında olduğu
belirlenmiştir. Arıcılığın asıl iş kolu olarak görülmesinin, bölgede bu hayvansal üretim
dalının gelişmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................