17 Nisan 2013 Çarşamba

ORDU İLİ DOĞAL FLORASINDA YETİŞEN SARI ORMAN GÜLÜ BİTKİSİ (Rhododendron luteum sweet) ÜZERİNDE ANADOLU ARISI (Apis mellifera anatoliaca) VE YÖRE ARISININ DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu çalışma sarı orman gülü bitkisin çok yoğun şekilde bulunduğu Ordu ili Korgan ilçesi
Korgan Yaylası'nda yürütülmüştür. Çalışmada Ankara ili Beypazarı ilçesinden temin
edilen Anadolu arıları ile floraya adapte olmuş ve Ordu ili Korgan ilçesinden temin
edilmiş Yöre arılarından oluşan 20 adet koloni kullanılmıştır.

Bu çalışmada Anadolu ve Yöre arılarının sarı orman gülü bitkisi üzerinde göstermiş
olduğu bazı davranışsal özellikler tespit edilmiş ve aralarındaki ilişki ortaya
konulmuştur. Koloni populasyon gelişimi (arılı çerçeve sayısı) ortalaması Yöre
arısında 8.17 adet/koloni, Anadolu arısında 8.22 adet/koloni olarak saptanmıştır.
Kuluçka üretim etkinliği ortalaması Yöre arısında 2249.59cm2/koloni, Anadolu arısında
2008.34cm2/koloni olarak saptanmıştır. Polen üretim etkinliği ortalaması Yöre arısında
72.84 gram/koloni/gün, Anadolu arısında 35.56 gram/koloni/gün olarak saptanmıştır.
Uçuş etkinliği ortalaması Yöre arısında 55.59 adet/dakika/koloni, Anadolu arısında
36.80 adet/dakika/koloni olarak tespit edilmiştir. Hırçınlık eğilimi ortalaması Yöre
arısında 1.55 iğne/adet/koloni, Anadolu arısında 1.92 iğne/adet/koloni olarak tespit
edilmiştir. Arı ölümü ortalaması Yöre arısında 5.58 adet/koloni, Anadolu arısında 6.27
adet/koloni olarak saptanmıştır. Bal verimi ortalaması Yöre arısında 11.17 kg/koloni,
Anadolu arısında 5.70 kg/koloni olarak saptanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................