23 Şubat 2013 Cumartesi

ÜRETİLECEK IRKIN SEÇİMİ VE ANA DAMIZLIKLARIN TEMİNİ

Üretilecek ırkın seçi
mi:
Yabancı ırklar
Kafkas ́ın dışındaki Karniol ve İtalya ́nın geniş çapta adaptasyon denemeleri olmamakla birlikte
güneyde, sahillerde kışlayacak arılıklar için İtalyan; soğuk bölgelerde kışlayacak arılıklar için Karniol
ana arıları üretilmelidir.
Hibrid
ana üretimleri konusuna önceki bölümlerde yer verilmiştir.
Suni tohumlanmış damızlığın elde edilmesi:
Üretimin en önemli unsurunu bu damızlıklar oluşturmaktadır. Çalışılacak ırk ister yabancı ister yerli
olsun, önemli olan o ırkın; seleksiyonu yapılmış,
saf ve ırkın özelliklerini tam olarak taşıyan ana
damızlıklarının elde edilebilmesidir. Bu ana damızlıkların suni tohumlama ile döllenmiş olmaları
gerekir.
Sertifikalı damızlık saf ırk ana arılar :
Sertifikalı saf ırk ana arılar damızlıkçı işletmelerden
alınabilir. Gerek Kafkas gerekse Batı Karadeniz
arısının selekte edilmiş kolonilerinden üretilmiş ana arılar, aynı ırkın bilinen kolonilerinin erkekleri ile
suni döllenmiş, markalı, ana ve baba kolonileri belli ana arılardır.
Karniol ve İtalyan damızlıkl
arda tecritli alanlarda çiftleştirilmekte veya suni döllenmektedirler.
ARICILIK İŞLETMESİ
Test edilmiş ana arılar :
Damızlıkçı işletmeler, suni tohumladığı ana arıları yumurtlayıp, larva kapatana kadar ve kızları
doğana kadar çiftleştirme kutularında tu
tmakta ve ana arılanın kızları olan işçileri test ettikten
sonra damızlık olarak vermektedir. Suni tohumlanan bir kısım ana arılarda, çiftleştirme kutularının
teke indirilmiş hallerinde koloni yaşamına geçirilmekte ve biyolojik faaliyetleri test edilmekted
ir.
Bu ana arıların yumurtlama, yavru kapama.gibi ırkının özelliklerini taşıyıp taşımadıkları kontrol
edilmektedir. Diğer yandan ana arıların işçi kızları yine renk, davranış yönünden gözlenerek ırkın
özelliklerini taşıdıkları belirlenmektedir.
Ana Damız
lık Üretim İşletmesi ́nde bütün bu yönlerden incelenmiş ve kayıtları tutulmuş ana arılar
damızlık olarak ana üreticilerinin hizmetine verilmektedir. 
 
SÜREKLİ ÜRETİM ORGANİZASYONU
Yukarda basitçe anlatılan iş düzeninin bir ana arı üretim işletmesinde sürekli üretim için
planlanması:
Planlamanın ana unsuru günde ne kadar ana arı üreteceğimizdir. Uzun yıllar çalışan ana arı üretim
işletmelerindeki tecrübeler göstermiştir ki normal mevsimlerde günde 20 adet çiftleşmiş ana
üretebilmek için aşağıdaki düzeni kurmak gerekir.
4 adet damızlık koloni 4 yedek
3 adet başlatma kolonisi 3 yedek
6 adet besleyici koloni 6 yedek 
 
10 adet takviy
e kolonisi
70
-
80 adet çiftleştirme kutularına çekirdek koloni yapma kolonisi
90
-
100 adet toplam koloni ( ortalama 10 çerçeve )
900
-
1000 adet çiftleştirme kutusu veya bunun yarısı kadar iki bölmeli kutu
20
-
40 adet erkek arı kolonisi.
Bir ana ar
ının satışa kadar çiftleştirme kutusunu en az bir ay süreli işgal etmesi ve satıştaki
gecikmeler hesaba katıldığında, dört ay sürecek üretim sezonu boyunca bir çiftleştirme kutusundan
ortalama üç adet çiftleşmiş ana alınabilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................