23 Şubat 2013 Cumartesi

ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

Arı yetiştiricil
iğinde verim alabilmek için; kullanılacak damızlığın bölgeye adapte olabilen ve genetik
potansiyeli bilinen ırk olması temel kuraldır.
Ülkemizde Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege
-
Akdeniz bölgelerimizin iklimleri
birbirlerinden fevkalade farklılık
arz etmektedir. Özellikle bu dört bölgemizin her birisinde yüzlerce
yıldır yaşamakta olan arı kolonileri kendilerini bu bölgelerin iklim ve florasına öylesine adapte
etmişlerdir ki; her bölgede, o bölgenin iklim ve florasından kaynaklanan ırklar oluşmuş v
e bu ırklar
fizyolojik olarak değişik davranışlara sahip olmuşlardır.
Flora ile olan ilişki sadece fizyolojik davranışlarda kalmamış, arıların morfolojisini de etkilemiştir ve
Kafkas arısının hortumu üçgül çiçeklerinin derinde olan deniz arıları orman gül
ündeki kumarın
maddesine dayanıklı hale gelmiş, İç Anadolu Arısı Mayıs
-
Haziran ayı çiçekleri nektar akımından
hızla faydalanmaya adapte olmuş, Muğla arısı ise Eylül
-
Ekim aylarında çam balı diye bilinen basra
salgısına adapte olduğundan bu mevsime endeksle
nerek hızla çoğalmaktadır.
Son 30
-
40 yıldır gezginci arılarımız daha çok bal almak düşüncesi ile kolonilerini, çiçeğin olduğu
ülkenin her yerinde gezdirmektedirler. Her bölgenin eko tipi olan yerli arılar, gezginci arıcıların
arıları ile oğul mevsiminde m
elezleşerek yıllar yılı yörelerine adapte olarak doğal seleksiyon sonucu
verimli hale gelen eko tipler gezginci arılar ile melezleşmişlerdir. Ana arıların, 3
-
8 km. çevrede uçuş
sırasında çiftleşmesi doğal davranış olup; melezleşme kaçınılmaz bir sonuç olmu
ştur. Yıllardır
devam eden kontrolsüz melezleşme sonucunda da verimsizlik ve dejenerasyon görülmüştür.
Sonuçta çevre şartlarına dayanıklı eko tipler, gezginci arıcılık dolayısıyla orijinalliklerini
koruyamamışlar, olumsuz karakterler ileri melez generasyon
larıda dominant karakter olabilmiştir.
Sonuç olarak arıcılarımızın yaygın şikayetleri Orta ve Doğu Anadolu'da yazın nektar akımı
döneminde çok hızlı yavru yapan ama bal stokla mayan, sonbahara çok yavrulu bol stoksuz giren,
kış şartlarına dayanıksız ve öle
n arı mevcudu oluşmuştur.
Ülkemizde, arıcılığın kurtuluşu gezginci arıcılık ile birlikte DAMIZLIK ANA ARI ÜRETİMİ VE DAMIZLIK
ANA ARI KULLANIMIDIR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................