23 Şubat 2013 Cumartesi

TÜRKİYE'DE HANGİ BÖLGELER İÇİN HANGİ IRK, EKO TİP VE MELEZLER ÜRETİLEBİLİR?

Başarılı bir bal üretim arıcılığı için arıcı aşağıdaki temel kuralları göz önünde bulundurmak
zorundadır.
Birinci kural
Bal üretim arıcılığı yapacak veya yapmakta olan arıcı çalışacağı bölgede veya gezgincilik yapacağı
bölgelerde başarılı ve verimli olan ırk, eko tip veya melez ana arılarla çalışmak zorundadır.
İkinci kural
Bu ırk, eko tip veya melez an
a arılar gerek genetik özellikleri, gerekse yetiştirme kalitesi yönünden
güvenilir olmalıdır. Bunun doğruluğu kontrol edilmelidir.
Üçüncü kural
Yukarıdaki şartlara göre belirlenen ana arılar güvenilir yerlerden temin edilemiyorsa; kimliği ve
kalitesi bil
inmeyen sıradan ana arılar kesinlikle kullanılmamalıdır. Zira istenen genetik özelliklerde
ve kalitede olmayan ana arılar adaptasyon ve kalite problemlerinden dolayı verilen kolonilerin de
ölümüne sebep olmaktadırlar.
Dördüncü kural
Bal üretim işletmeler
i güvenilir ana arı bulamamaları halinde ihtiyaçları olan ana arıları kendileri
üretmelidirler.
Üretilecek ana arıları kullanacak olan bal üretici işletmeler olduğuna göre konuya bu işletmeler
açısından bakıldığında yukarıdaki durum ortaya çıkmaktadır. Ku
rulacak ana arı üretim işletmeleri bu
ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmalı. İşletmeler genetik materyal ve üretim kalitesi yönünden
kendilerini eksiksiz programlamalıdır. 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................