17 Nisan 2013 Çarşamba

GEZGİNCİ ARICILIK

Arıcılığımızın lokomotifi konumundaki gezginci arıcılarımızın sorunlarına çözüm bulma
yolundaki çabalarımız yapılanmalar ve çıkması beklenen yasalar ile ikincil yasal
mevzuat hazırlığında sağlanacaktır. (5996 veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve
yem kanununa bağlı yönetmenlikler)
Gezginci arıcılarımızı en fazla sorunlarından 2 tanesi konaklama ve arı sağlık
raporları tanzimidir.

Arıcılık ile ilgili çalışmalarda, Tarım bakanlığı ve İçişleri bakanlığınca 81 il valiliğine 21
Mayıs 2010 tarihinde arıcılık genelgesi yayımlandı. Duyurunun kaymakamlıklara ve
tarım İl/ilçe müdürlüklerine ulaştırıldı.
Arıcılık yönetmeliğinin değişik 5. maddesi gereğince arıcılardan konaklama ücreti
dâhil hiçbir ad altında ücret talep edilmemesi,
Netice itibarıyla; sektörde istihdam sağlaması, kovan sayısı, bal ve diğer arı ürünleri
(balmumu, polen, arı sütü, propolis ve arı zehri) üretimi yapan arıcılarımızın çalışma
kolaylığı sağlandı.
Dünyanın sayılı ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alan ülkemiz, arıcılık faaliyetlerinin,
geliştirilmesi ve desteklenmesi kapsamında gösterilecek kolaylıklar aynı zamanda
Polinasyon katkısı ile bitkisel üretimde de üretim, verim ve kalite artışı sağlayarak
milli ekonomiye önemli katkı sağlayacaktır. İlgili birimlerin talimatlandırılması sağlandı.
2010 yılı sonu itibariyle, veteriner sağlık raporlarının sezonluk (4–6 aylık sürelerde
verilmesi) gidilen yerde vize edilmesi yolundaki alınan kararlar ve daha sonraki
uygulama taleplerimiz 5996 Veteriner hizmetleri, Bitki sağlığı, Gıda ve Yem
kanunu, ikincil yasal mevzuat hazırlığı ile sağlanacaktır. Yönetmenliğin çıkmasını
beklemekteyiz. Bu arada veteriner sağlık raporlarının geçerlilik süresi 21 gün
olduğunu belirtmek isterim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................