17 Nisan 2013 Çarşamba

BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI’NIN (BIO-T PLUS) BAL ARISI (APIS MELLIFERA ANATOLIACA) BİREYLERİNE YAN ETKİLERİNİN SAHA ŞARTLARINDA ARAŞTIRILMASI

Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul Orman Bölge
Müdürlüğünce Bacillus thuringiensis var. kurstaki’nin (Btk) orman zararlısı Çam Kese
Böceği (Thaumetopoea pityocampa) larvalarına karşı kullanımı esnasında ilaçlama
alanında bulunan bal arısı (Apis mellifera anatoliaca) bireylerinde herhangi bir yan etki
oluşturup oluşturmayacağıyla ilgili tedirginlik ve düşünce oluşmuştur. Bu tedirginliğin
ortadan kalkması için bal arısı kolonileri üzerinde Bacillus
thuringiensis var. kurstaki
16000 iu/mg (Aktif madde % 1.2) içeren BİO - T Plus ile 15 – 20.10.2009 tarihleri
arasında saha şartlarında bir çalışma yapılmıştır.
Başlangıçta (Tablo-1) görülen huzursuzluk, hırçınlık ve saldırgan davranışları
sonbahardaki gıda eksikliğine ve koloninin kovanda bulunan gıdasını korumaya
yönelik normal ve olağan bir durum olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca kovan
kapaklarının bu sıklıkta açılması ve peteklerin incelenmesi de genelde tüm kolonilerde
her zaman için bir huzursuzluk nedeni olmaktadır. Arı bireyleri gerek spreyleme
uygulamasından, gerekse kek verilme esnasından sonra sakinleşmişlerdir. Arı
bireyleri kovanı terk etme, topluca kovan dışına çıkma veya spreylenen petekleri veya
kek kaplarını terk etme, larva vaya pupaları gözlerden sökme ve atma veya
karnivorizm gibi bir davranışa girmemişlerdir.
Bacillus thuringiensis var. kurstaki 16000 iu/mg etken maddeli “Bio- T Plus” adlı
preparatın 5 gün sonunda bal arılarının erginlerinde ve larvalarında herhangi bir yan
etki oluşturmadığı, bal arılarının ergin işçi ve kraliçe bireylerinde ve larvalarında
istenmeyen ölüm veya davranış bozukluğuna yol açmadığı görülmüştür


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................