17 Nisan 2013 Çarşamba

BAL ARISI ZARARLISI VARROA DESTRUCTOR’IN BİYOLOJİSİErgin dişi varroa akarı erkek varroa akarından daha büyüktür. Vücut ölçüsü 1.1 x 1.6
mm’dir. Vücut yapısı yassı ve oval şekildedir. Erkek varroa akarları genellikle kuluçka
petekleri içersinde bulunurlar. Varroa akarları kuluçka petek gözlerinin içinde ve arı
üzerinde çok yavaş hareket ederler. Fakat petek yüzeyi üzerinde çok hızlı hareket
edebilirler. Ergin arının üzerinde, abdomen kısmına yapışarak arının kanıyla

beslenirler. Bu davranış özellikleri sayesinde arıların üzerinde az sayıda görülmelerine
rağmen kolonide popülasyon düzeyleri çok yüksek düzeye ulaşabilir. Varroa ergin
arının üzerinde yaklaşık 7 gün kalır. Daha sonra kapanmamış larvalı kuluçka petek
gözlerine girer. Kolonide kuluçka olmadığı zaman ergin arının üzerinde daha uzun
süre kalabilir. Araştırmalar sonucunda, ergin arı veya larva olmadan varroa ancak 5,5
gün hayatta kalabilmektedir. Uzun kış dönemlerinde kuluçkası olmayan kolonilerde
varroanın arıların üzerinde uzun sure yaşayabildikleri bilinmektedir.
Arıcıların kovanlar arasında ekipman ve petek değişimleri sayesinde, arıların
kolonilerini şaşırması ve yağmacılık yolu ile rahatlıkla yayılırlar. Varroa akarının
üremesi ancak kuluçka petek gözlerinde gerçekleşir. Varroa petek gözü kapandıktan
yaklaşık 60–70 saat sonra 4–5 tane yumurta yumurtlar. Bu yumurtalardan bir
tanesinden erkek, diğerlerinden dişi bireyler meydan gelir. İşçi arı gözlerinde dişi
varroa başına üreme oranı 1,3’tür. Bu oran erkek arı gözlerinde 2.6’dır.
Parazitin ergin bireyler ve yavrular üzerine etkisi birlikte düşünüldüğünde koloniye olan
etkisini anlamak daha kolay olur. Kovandaki etkileri; kovandaki ergin birey sayısında
azalma, yavru bölgelerinde düzensizlik, koloninin yağmalanması veya arıların kovanı
terk etmesi şeklinde görülen belirtiler paraziti kontrol etmek için önlem alınmaması
durumunda koloninin sönmesiyle sonuçlanır. Parazitin kolonide bireyler üzerine olan
etkileri koloni üzerine olan etkileri ile aynı ve eşit olmayabilir. Koloniye olan etkilerinde
iklim, besin durumu ve diğer hastalık ve parazitlerin durumu da etkilidir. Parazitin
koloni üzerine bir etkisi de koloni bireylerinin kanını emerek onları zayıf
düşürdüğünden onların diğer hastalık ve parazitlere karşı direncini azaltarak koloninin
kolayca hastalanmasına neden olur. Parazitin yüksek oranda bulunduğu kolonilerde
bal üretiminin önemli oranda düşmekte, önlem alınmaması durumunda koloni sönme
durumuyla karşı karşıya kalmaktadır. Kolonilerde kış kayıplarında parazitin önemli bir
rolünün olduğu da yine yapılan çalışmalarda belirlenmiştir. Parazit sadece bal
üretimini değil aynı zamanda diğer arı ürünlerinin üretiminin ve polinasyonda
verimliliğin azalmasına da neden olmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................