3 Mart 2013 Pazar

ARI BİTİ


Dünyamızın geleceği üzerine yapılan bütün
söyleşilerde arıların önemi vurgulanmaktadır.
Hatta Einstein bile bu konuya vurgu yapmıştır.
Öyleyse arılarımızı tehdit eden düşmanlardan haberdar
mıyız?
Teknolojik gelişmeler ve kimyasal kirlenmeler
arılarımızı ne kadar tehdit ediyorsa onları
etkileyen hastalıklar ve zararlıları da göz ardı edemeyiz.

Arılarımızda 30 kadar arı akarı zararlı etki
oluşturduğu bilinirken, son zamanlara kadar bu
akarların içerisinde zannedilen fakat farklı bir zararlı
olduğu ortaya arı
biti üzerinde de önemle
durmalıyız.
Çoğu arıcı arı bitini
görseler bile bunun
farklı bir zararlı olduğunu
anlayamamakta, genel
olarak arılarında varroa
olduğundan şikâyet
etmektedir. Öyleyse
bize düşen görev arı
bitini arıcılarımıza tanıtmak
olmalıdır.
Bal arılarının gıdalarına ortak olan polen,
bal ve arı sütü ile beslenen bir bal arısı zararlısıdır.
Brau/a coeca,İnsekta (Hexapoda) lardandır; Diptera
(çift kanatlılar) sınıfına bağlıdır. Arılarda parazitlenen
bu türden başka türü bulunmayan Brau/
idae familyasına mensuptur. Sokucu olmamalarına
rağmen, bitlere benzetilmişlerdir. Bu sebepten
dolayı Sinek biti veya Arı biti adı verilmiştir. Evcil
arılardan başka, yabani arılarda da görülmüştür.
Arıları sokmaz, kanlarını emmez. Yalnız, arıların
başlarında, ağız organelleri civarında, vücudun
kıllı olan bölgelerinde ve ayakları üzerinde tutunur.
Arının imal ettiği bal ve arı sütü ile beslenir.
Bu bakımdan parazit değil kommensal (yemek
ortağı) demek daha doğru olur. Bu bitler çoğunlukla,
ana arıyı tercih ederler ve başlarında bulunarak
yemlerinden faydalanırlar. Ana arıdan başka,
erkek arılarda, işçi arılarda çok görülmektedir.
Bir arının üzerinde 20-30 tane kadar sayılmıştır.
Arı biti; 1.5mm uzunluğunda 1mm genişliğinde,
parlak, kahverengimsi-kırmızı renktedir.
Erkek bitler dişilere oranla biraz daha küçüktür
Başı büyük ve enlemesine ovaldir. Gözü ve kanatları
yoktur.

Arıcılar arı biti ile varroayı birbiri ile karıştırmaktadırlar.
Aralarındaki farkları şöyle sıralayabiliriz.
• Arı biti 3 çift bacaklı varroa 4 çift bacaklıdır..
• Arı bitinin üstten bakıldığında ayırt edilebilir bir
kafa yapısı vardır. Varroa da ise üstten bakıldığında
kafa yapısı ayırt edilemez.
• Arı bitlerinin yalayıcı-emici bir ağız yapısı vardır,
kesinlikle kan emmez. Varroa da ise delici emici
bir ağız yapısı vardır ve kan emerek beslenir.
Arıcılar arı bitinin zararını pek önemsememektedirler.
Ancak, arı bitleri uygun gelişme
ortamı buldukları zaman varroa kadar tehlikeli

olabilmektedirler. Bu konuya dikkat etmekte yarar
vardır.
Bulaşması:
Arı biti erginleri; yağmacılık ve oğul verme
ile kovanlar arasında yapılan ballı-yavrulu çerçeve
değişimi ile bulaşık arıların kovanları şaşırmaları
ile ve koloni nakilleri ile yayılmaktadır.
Zararları:
Genç işçi arıların topladıkları gıdayı yedikleri
için, yavru arılar beslenemez ve gözler içerisinde
ölürler.
Ana arının yiyeceklerini ortak olduklarından
ana arının yeterince beslenememesine sebep
olur yeterince beslenemeyen ana arı yumurtlamaya
bir süre ara verir.
Besinsiz kalan kovan kısa sürede zayıfl ar ve sönebilir.
Bal sırları içerisinde tüneller açarak balın
akmasına ve ticari değerinin kaybolmasına neden
olur. Petek gözleri, henüz arı tarafından balla doldurulmadan
önce, Arı biti yumurtalarını kazdığı
tünellerde bırakır. Kazılan tüneller küçüktür.
Ancak gözle farkedilirler. Fakat yumurtadan çıkan
ve 2 mm. kadar uzun olan larva geliştikçe, bunların
çaplarını genişletir.
Mücadele:
Mücadelede mekanik olarak az sayıdaki
arı biti arı üzerinden temizlenebilir. Yalnız ana arı
bitlenmiş ise ucu bala batırılmış bir tahta çubuğu
ana arının etrafında dolaştırarak bitleri ayıklamak
ve imha etmek kolaydır. Arı bitleri peteklerde yumurtlamış
ve petekler bunların yumurta ve larvaları
ile bulaşık ise, onları çıkarmak suretiyle zararsız
bir hale getirmek ve yeni jenerasyonların gelişmesini
önlemek gerekmektedir.
Kimyasal olarak yapılacak mücadelelerde
varroaya karşı kullanılan ilaçlar etkili olduklarından
bu zararlıya karşıda kullanılabilir.
Arıcılarımızın mücadele yöntemi ve zararları
bakımından varroa’ya benzeyen arı bitini
tanımaları, ana arının yumurtlama kapasitesini direkt
olarak etkileyen bu parazitin önemini ortaya
koymaktadır. Arıcılar böylece arılarına etki eden
zararlılara doğrudan varroa deyip geçmektense
ne olduğunu bilerek bilinçli bir şekilde mücadele
yöntemlerini geliştirmelidirler. Arısını ve onu etkileyen
zararlıları tanıyan bilinçli üreticiler oluşturmak
için küçük ve önemli ayrıntıları öğrenmeli ve
çevremize öğretmeliyiz. Arıcı arkadaşlara Varroasız
ve arı biti olmayan arılar; iyi geçen bir sezon ve
bol kazanç dileriz.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................