23 Şubat 2013 Cumartesi

BAL ÜRETİM İŞLETMELERİNİN İÇİNDE ANA ARI ÜRETİMİ

Ana arı üretimini iki ayrı sistemde yapabiliriz. Bunlardan bir tanesi kendi arılığımızın ve komşu
arılıkların ihtiyacı ana
arıyı karşılayacak miktarda ana arı üretimi, bu üretim bal üretim işletmeleri
içinde yapılabilen üretimdir. İkinci tür işletme ise bal üretimini hiç düşünmeden müstakil bir ana arı
üretim işletmesi kurulmasıdır.
Bal üretim işletmeleri içinde yapacağımız ü
retimde, bildiğimiz bal üretim düzenimizi değiştirmeden
arılıkta boş kalan zamanlarımızda bu işi yapmak sureti ile ana arı üretebiliriz.
Bu tür; yani bal üretim işletmelerinde ana arı üretimine başlanılarak, ana arı üretimini öğrenmek,
teknik gelişme sağl
ayabildiğimiz takdirde ve ekonomik hesaplar tutuyorsa müstakil ana arı üretim
işletmelerine geçmek en akılcı yol olarak görünmektedir.
Bal üretim işletmelerinde fazlaca bir ek masraf yapmadan bu tip ana arı üretimine kolayca
başlanabilir.
En önemli imkan
da bal üretim işletmelerinde arıcının boş zamanlarını değerlendirmesi bu üretimden
de gelir elde edilebilmesidir.
Bir başka avantaj da bal üretim işletmelerinde ayrı bir çiftleştirme bölgesi ve erkek arı kolonilerini
bu işe ayırma zorunluluğunun olmamasıd
ır.
Bal üretim işletmelerinde üretilecek ana arılarla çiftleşecek kadar erkek arı vardır. 
Tabi ki bal üretim işletmelerinde üretilecek ana arılar hibrid veya saf ırk ana arılar olamazlar. Bu
ana arılar arılıkta hangi ırk veya melez arılar varsa onlarla ç
iftleşeceklerdir.
Bal üretim işletmeleri içinde üretilecek ana arıların birinci generasyonu kullanma melezi ana arılar
olacaklar, ikinci generasyonları % 90 saf damızlığın özelliğini taşıyacaklardır.
Ne gibi ek yatırımlara ihtiyacımız var?
Bal üretim iş
letmelerinde ana arı üretmek için iki temel ihtiyacımız şunlardır:
Ana damızlık saf ırk ana arılar:
Bu ana arılar ana damızlık üreten ye
rlerden temin edilirler ve bal üretim işletmelerinde sağlıklı ve
kuvvetli kolonilere verilerek muhafaza edilirler. Üretilecek ana arıların miktarı ile ilgili olmakla
beraber en az üç adet en çok on adet olabilir.

Çiftleştirme kutuları:
Çiftleştirme kutularının miktarı da yine yılda üreteceğiniz ana arı miktarına bağlıdır. Bal üretim
işletmelerinde yan faaliyet olarak sürdür
ülecek bu üretim tarzında bir çitleştirme kutusundan yılda
iki çiftleşmiş ana arı alınabileceği ön görülür. Bu nedenle bir yılda üretimi hedeflenen ana arının
yarısı kadar çiftleştirme kutusuna gereksinim vardır. İki bölmeli çiftleştirme kutusu kullanılaca
ksa
hedeflenen ana arı üretiminin dörtte biri oranında çiftleştirme kutusuna ihtiyaç vardır.
Bal üretim işletmelerinde ana arı üretiminin teknik faaliyetleri ticari ana arı üretimindeki teknik
faaliyetlerin aynıdır. Tabii ki bu üretimde ana arı üretimine
tahsis edilecek koloni miktarı kapasite
ile ilgili olarak değişecektir.
Birkaç kolonilik arılıkta en basit yöntemle ana arı üretimi :
Bu yöntem en küçük bal üretim işletmesinde 10
-
20 kadar ana arı üretimi için tavsiye edilebilir. Bu
yöntemi gözleri larva
transferine uygun olmayan yaşlı arıcılarda rahatlıkla uygulayabilirler.
Ana arı üretimi arıcılığın faal olduğu her mevsimde yapılabilmesine rağmen çok küçük çapta ana arı
üretimi bal akışının ve polen gelişinin yeterli olduğu günlerde yapılmalıdır. Aksi
halde hem arıcının
ana arı üretim tecrübesinin azlığı hem de uygun olmayan zamanlar üretimi olumsuz etkiler ve
başarı düşük olur.İki bölmeli çerçeveli çiftleştirme kutularından alınan temel petekli, mümkünse kabartılmış 4 adet
küçük çerçeve normal bir kovan çerçevesine yerleştirilir.
Çiftleştirme kutusundan alınan küçük çerçevelerin
yerleştirildiği normal çerçeve damızlık koloniye,
yavrulu çerçevelerin arasına verilir ve damızlık koloni beslenir.
Bakıcı koloni olarak seçilen koloninin güçlü ( en az 7
-
8 çerçeve yavrulu ) olması gerekir. Bu
koloninin ana arısı alınır ve bu koloni de b
eslenir.
ANA ARI YÜKSÜĞÜNDEKİ LARVA

Ana arısı alınan ve bakıcı koloni olarak ayrılan koloninin yaptığı ana arı gözleri kesilerek temizlenir.
Damızlık kolonide üç gündür bekleyen çiftleştirme kutusu çerçeveleri takılı çerçeve damızlık
kolon
iden alınarak kontrol edilir: Bu çerçevelerde damızlık koloninin ana arısının yumurtladığı
günlük larvalar ve yumurtalar vardır. Eğer yoksa bu çerçeveler larva ve yumurtalar görülene kadar
damızlık kolonide birkaç gün daha tutulurlar.
Damızlık koloniye üç
gün sonra takılan yumurtalı veya larvalı çerçeve alınarak, ana arısız ve ana arı
gözleri temizlenmiş olan bakıcı koloniye verilir. Üçüncü günde çerçevelerde yumurta veya larva
yoksa bu işlem daha sonraki günlerde yapılır ve koloni beslenmeye devam edilir.
 
 SAĞLIKLI PETEK GÖZLERİNDE GÜNLÜK YUMURTALAR VE LARVALAR 
 
Çiftleştirme kutusu çerçeveleri ile gelen damızlık kolo
ni larva ve yumurtalarından birkaçının ( 3
-
15
adet ) ana arı gözü olarak beslendiği görülür.
Bu ana arı gözleri kapanana kadar bakıcı kolonide tutulurlar. Bakıcı koloni bu süre içinde
beslenmeye devam edilir. 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................