17 Nisan 2013 Çarşamba

BAL ARILARI (APİS MELLİFERA) ÜZERİNDE DEPO AKARLARININ (ACARİ: ASTİGMATA) TESPİTİ

Bal arılarının (Apis mellifera) birçok eklembacaklı dış paraziti bulunmaktadır. Bu
parazit eklembacaklıların bir kısmı kovan içinde arının veya yavrusunun üzerinde
(Varroa destructor, Tropilaelaps clareae), arının soluk borusunda (Acarapis woodi),
bal peteklerinde (Braula coeca), peteklerde (Galleria mellonella ve Aethina tumida)
bulunmakta, kovan dışında ise yırtıcı bazı böcekler (Eşek arıları, peygamberdeveleri,

örümcekler vd.) bulunmaktadır. Bunların dışında arılar ve peteklerden dökülen organik
artıklardan beslenmek amacıyla kommensal yaşam (tek tarafın yararlandığı, diğerinin
etkilenmediği) gösteren birçok eklembacaklı bulunmaktadır. Ev tozu ve depo akarları
da (Acari: Astigmata) bu gruptandır ve evrimsel süreçte çeşitli arı yuvalarından köken
alarak şehir ve insan hayatına girmişlerdir. Bal arısı kovanlarında bulunabilen bu
akarlar zaman zaman kazara parazitlik göstererek bal arıları üzerine de
çıkabilmektedirler.
İstanbul’da bir arıcının arıları üzerinde yürüyen küçük böcekler görmesi ve bizden
yardım istemesi sonucunda söz konusu böcekleri teşhis edebilmek amacıyla enfeste
arılardan ortalama 200 adet alkol içerisinde numune alınması istenmiş ve
Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Laboratuarına
gönderilmesi sağlanmıştır. Gelen numunelerin stereo mikroskop altında yapılan
incelemeleri sonucunda arılar üzerinden alkole geçen ortalama yüz adet akar tespit
edilmiştir. Akarlar toplanarak ışık mikroskobu altında lama monte edilmiş ve kalıcı
preparatları yapılmıştır. İlgili literatürler eşliğinde yapılan tanımlamalarda mevcut tüm
akarların Astigmata alt takımında olan ve depo akarları (storage mites) olarak tabir
edilen, Glycyphagoidea ve Acaroidea üst ailesindeki Glycyphagus domesticus ve
Tyrophagus putrescentiae türü akarlar oldukları tespit edilmiştir.
Yapılan bu teşhisler, ülkemiz bal arılarındaki varlığı şüpheli olan ve morfolojik olarak
benzeşen trake akarı (Acarapis woodi) ile karıştırılmaması bakımından önemlidir ve
Türkiye’de bu akarların bal arıları üzerindeki ilk bildirimidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................