17 Nisan 2013 Çarşamba

Ana Arıların ve Erkek Arıların Hazırlanması

Yapay tohumlamada kullanılacak ana arılar, arı
sütü üreten genç işçi arıları fazla olan kuvvetli kolonilerde
yetiştirilmeli, her bir koloniye otuzdan fazla larva transferi
yapılmamalıdır. Yetiştirilen ana arıların kaliteli olması için
transfer edilecek larvaların 0-24 saatlik yaşta olmasına
özen gösterilmelidir. Daha yaşlı larvalardan üretilen
ana arıların daha ufak, yumurtalıktaki ovariol sayılarının
daha az ve spermatecha çapının daha küçük olduğu
araştırmalar sonucu bulunmuştur.

Yapay tohumlama ve ıslah çalışmaları için
yapılan ana arı yetiştiriciliğinde 9 mm çapındaki ana arı
yüzüklerine çift aşılama (double grafting) yaparak daha
kaliteli ve iri cüsseli ana arılar elde edilebilir. Ana arıların
kolonilere verilmelerindeki güçlükleri ortadan kaldırmak
için henüz çıkmamış kapalı ana arı gözleri içerisindeki
ana arılar anasız çiftleştirme (ruşet) kolonilerine
yerleştirilebilirler. Çiftleştirme kolonilerinde en az 2-3
çerçeveyi kaplayacak kadar işçi arı bulunmalıdır. Ana
arının uçmasını ve doğal olarak çiftleşmesini önlemek
için arının bir kanadı kesilmeli, kovanın giriş deliğine bir
ana arı ızgarası yerleştirilmeli ve thorax bir boya ile veya
numara ile işaretlenmelidir. Döllenmemiş 5-15 günlük
yaştaki ana arılara yapay tohumlama uygulanabilir. Fakat
yapay tohumlama için en uygun yaş çıkıştan sonraki 6-7.
günlerdir. Altı günlükten daha genç ana arıların üreme
organları ve dokuları henüz çok zayıftır ve 15 günlükten
daha yaşlı olanlarda ise dokuların esnekliği azalmıştır.
Bu nedenle yaşlı anaların yapay tohumlanmasında bazı
güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Ana arılar 20-30 günlük
olduklarında ise, yumurtalıkları gelişip genişleyerek
yapay tohumlanmaları çok zorlaşmaktadır.
Yapay tohumlamanın sağlıklı bir
şekilde yürütülebilmesi için eşeysel
olgunluğa ulaşmış erkek arıların elde
bulunması zorunludur. Erkek arı
yetiştiriciliği mevsimsel olup her
mevsim her kolonide istenildiği kadar
ve istenen yaşta erkek arı bulunmaz. Bu
nedenle ana arı yetiştiriciliği ile erkek
arı yetiştiriciliği belli bir ortak program
dahilinde yapılmalıdır. Erkek arıların 24
günde ergin hale geldikleri ve 14 günde
cinsel olgunluğa eriştikleri göz önüne
alınırsa erkek arı yetiştiriciliğine yapay
tohumlama yapılacak tarihten en az 40
gün önce başlanması gerekmektedir. Yapay
tohumlama çalışmalarında kullanılacak erkek
arılar, ya kovan içerisindeki petekler üzerinden
veya kovanın giriş deliği önünden yakalanarak toplanır.
Toplanan erkek arılar en az kendileri ile eşit sayıdaki işçi
arı ile birlikte bir kafese yerleştirilerek saklanabilirler. İşçi
arı katkısının amacı erkek arıların beslenmelerinin ve
ısınmalarının sağlanmasıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................