2 Mart 2013 Cumartesi

Arıların Yaban Hayatındaki Önemi


Balarısı da dahil olmak üzere, arıların direkt yararları
ve kültür bitkilerinde tozlaşmayı Gerçekleştirmelerinin
de ötesinde, belki de en önemli işlevleri, doğada
çeşitli yabani bitkilerin Tozlaşmasını yaparak
birçok bitki türlerinin soylarını devam ettirmeleri,
yeryüzüne yayılmalarının sağlanması ve bu bitkilerle
topluluk oluşturan diğer bitkilerin de idamelerine
yardımcı olmaları ve nihayet, bu bitkileri gıda ve
barınak veya yuva yapma yeri olarak kullanan değişik
gruplara mensup binlerce hayvanın yaşamlarını

sürdürmelerine olanak hazırlamalarıdır.
Biyolojik çeşitliliğin
devamını sağlarken, erozyonun önlenmesi
gibi, özellikle ülkemiz için hayati önem arz eden bir
işlevi çok kez insanoğlunun haberi olmadan yerine
getirmektedirler.
Oligolektik arı türleri tarafından tozlaşması yapılan
bitki türlerinin varlığı, şayet vejetatif çoğalma
olanağı yoksa tamamen bu arı türlerinin faaliyetine
baglı olmaktadır. Oligolektik arıların yoğun olarak
ziyaret ettiği bitki türleri Asteraceae, Fabaceae,
Malvaceae, Onagraceae ve Cactaceae gibi önemli
familyalarda yer almaktadır. Bilindiği gibi, erozyon
ülkemizin en önemli sorunlarından birisidir ve her
yıl tonlarca toprak taşınıp denizlere giderken insan
ve hayvan ölümleri zaman zaman çok ileri boyutlara
yükselmektedir. Doğadaki bitki ve yaban hayatındaki
kayıpları tahmin etmek dahi çok zor olmaktadır.
Ülkemizde1950’li yıllarda başlayan meyilli arazilerin
sürülmesi, aşırı otlatmalar ve orman örtüsünün
giderek azalması erozyonu çok hızlandırmıştır. Çok
engebeli arazi yapısına sahip Olan Doğu ve Kuzeydoğu
Anadolu’da yaptığım inceleme ve gözlemlerde
önceden sürülen ve daha sonra terk edilen meyilli
arazilerde yaygın bitki örtüsünün çoğunlukla arı
tozlaşmasına gereksinim Duyan Asteraceae, Boraginaceae,
Brassicaceae, Campanulaceae, Compositae
ve Fabaceae Familyalarına bağlı bitkilerden oluştuğu
dikkati çekmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................