27 Şubat 2013 Çarşamba

ARICILIKTA VERİMLİ OLMANIN YÖNTEMLERİ

Her işte olduğu gibi arıcılıkta da yüksek verim elde etmek için dikkat edilmesi gereken
hassas püf noktaları vardır.
6.1. Arılık Yerinin Seçimi
Arılık yeri bal kaynaklarına mümkün olduğu kadar yakın fabrika, yol kenarı, kimyasal
kirleticiler, çöplük gibi olumsuz çevre şartlarından uzakta olmalıdır. Arılık hava şartlarına
karşı korunaklı olmalı, doğrudan rüzgara maruz kalmamalıdır. Kovanlar sabah güneşini
alacak, ama öğle güneşinden korunacak şekilde yerleştirilmelidir. Yakında su kaynağı
yoksa arıların su ihtiyacını giderecek önlemler muhakkak alınmalıdır.


6.2. Arının Cinsi
Sahip olunan arının cinsi yüksek verim alınmasını etkileyen en önemli faktörlerden
birisidir. Bu yüzden mümkün olduğu kadar çalışkan, iyi huylu, doğurgan ve kolayca oğula
meyletmeyen bir cinsle çalışılmalıdır. Ülkemizde özellikle son yıllarda üstün bir arı ırkı
olan Kafkas Arısını saflaştırarak üretme ve arıcılara dağıtma çalışmaları hızlanmıştır.
6.3. Genç Ana Arı
Kovanını sürekli olarak güçlü tutmak isteyen arıcı, genç bir ana arı ile çalışmak
zorundadır. Bir ana arının en verimli olduğu süre 2 yıldır.Yaşlı ana arılar oğul çıkarmaya
daha fazla eğilimlidirler.
6.4.Oğul Çıkartmamak
Arazide nektarın çok olduğu mevsimlerde arı kolonisi hızla çoğalır ve oğul çıkarma
eğilimine girer. 2-3 hatta bazen altıya kadar oğul çıktığı olur. Her oğul çıkışı kolonideki işçi
sayısının ve kovana getirilen bal miktarının azalması demektir. Arı kolonisinin en çok bal
toplayabileceği mevsimde oğula çalışması yıllık bal verimini düşürür.
6.5. Kovanların Fenni ve Standartlara Uygun Olması
Standart kovanlar yılların tecrübeleri sonucunda geliştirilmiş arı kolonisinin en iyi şekilde
çoğalıp,bal toplayabileceği biçimde dizayn edilmişlerdir. O yüzden kovan ve çerçevelerin
ölçü standartlarına kesinlikle uyulmalıdır. Ayrıca çerçevelere suni petek takılmalıdır. 1 kilo
petek yapabilmek için bir koloni 10 günlük bir çalışma süresi harcamak zorundadır. Bu da
bal depolama işinin aksatılması anlamına gelir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................