17 Nisan 2013 Çarşamba

Korunganın Bal Verimi

Birçok araştırıcı, balarısının iyi bir korunga
tozlayıcısı, korunganın da çok iyi bir bal bitkisi olduğunu
vurgulamakta ve korungadan yapılan balın kalitesinin
de yüksek olduğunu belirtmektedirler (Özbek,1996). Pek
çok araştırıcı baklagil yem bitkilerinin çiçeklerin tüpünde
(corolla) bulunan nektarın, kaliteli balların kaynağını teşkil
ettiğini kabul etmektedir (Avcıoğlu, 1977).

Dubbs (1968), Amerika’nın Montana eyaletinde Eski
korunga çeşidiyle yaptığı çalışmada korunga parselinin
kenarına konulan kovanların çiçeklenme başlangıcı ile tam
çiçeklenme arasındaki ağırlık artışının % 76.2 olduğunu ve
bu artışın baldan kaynaklandığını belirtmiştir.
Dubbs (1968)’a göre, bal üretimi bakımından Eski korunga
çeşidinin Orta Montana’daki durumunu anlamak için
19 dönümlük korunga parselinin kenarına çiçeklenme
döneminde yerleştirilen iki arı kovanından 30 ile 65 kg bal
elde edilmiştir.
Bal üretiminde 4 dönüme 70–80 bin arı mevcutlu
güçlü bir kovan yerleştirilmesi tavsiye edilmesine karşın
(Tutkun, 2006), Amerika’nın Montana koşullarında bal
üretimi amacıyla bir dekar korunga alanına yerleştirilen 2
kovan arının yetersiz olduğu bildirilmiştir (Dubbs, 1968).
Bir dekar korunga 9–40 kg civarında kadar
mükemmel kalitede bal verir (Aksoy, 2011; Öder, 2006).
Korunga, balında % 41.89 glikoz, % 50.26 fruktoz, % 0.43
sakaroz bulunur. Bal rengi genelde açık sarı olup, tadı
oldukça güzel ve kokuludur (Sorkun,1995). Korunganın
bazı türleri ise beyaz renkli ve çok ince zerrecikler halinde
kristalize olan bal verimine sahiptir (Şenocak, 1988).
Sonuç
Korunga ile ilgili yapılan birçok çalışma bitkinin hem
hayvanların hem de arıların besin ihtiyacını karşılamasında
büyük bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç
olarak bitkiden daha fazla yararlanmak için;
-Tarla tarımı içerisinde ekim oranını artırmak,
-Ekim nöbetine koyarak nadas alanlarını azaltmak,
toprağın erozyonla yok olmasını önlemek, toprağı ıslah
ederek verimliliğini artırmak,
-Meraların ıslahında karışıma girecek bitkiler arasında
korungaya yer vermek,
-Korunga ekimini artırmak için devlet tarafından verilen
desteğin artırılmasını sağlamak,
-Bitkinin ekim alanının artışı ile hem bal hem de tohum
verimini artırmak, öncelikli hedeflerimiz arasında yer
almalıdır.
Bitkilerle böcekler arasındaki karşılıklı
yararlanma ilişkisini artırmak ve ekosistemin dengede
kalmasını sağlamak için, arıların nektar ve polen kaynağı
olarak faydalandığı bitkilere gereken önemi vermeliyiz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................