2 Mart 2013 Cumartesi

Oğul ve Oğul Önleme


Oğul, bal arılarında nesli devam ettirmek
için koloni fertlerinin bir kısmının ana arı ile birlikte
kovandan ayrılarak yeni bir aile teşkil etmesine
denir. Oğul her ne kadar nesli devam ettirme davranışı
olsa da, oğul verme eğilimi arıların genetik
yapısı ve çevre şartları altında farklılık göstermektedir.
Teknik arıcılıkta, koloninin oğul vermemesi
istenir ve oğula karşı önlemler alınır. Oğul veren
kolonilerin gücü oldukça zayıflayacağından yeterli
miktarda bal üretmek mümkün değildir. Bu
nedenle oğul oluşumunu destekleyen şartlar iyi
ve ekonomik arıcılığın önemli bir kuralıdır.

bilinmeli ve oğula karşı tedbirler alınmalıdır.
Doğal oğlu önlemek için başvurulacak yollar:
1. Oğul eğilimi düşük arı ırklarıyla çalışmak.
2. Genç ve verimli ana arı kullanmak.
3. Güçlü koloniler oluşturmak.
4. Kovan içi hacmini popülasyona göre genişletmek.
5. Kovanın yerini değiştirmek.
6. Kovan içinde iyi bir hava sirkülasyonu sağlamak.
7. Kovan içi sıcaklığın yükselmesini önlemek.
8. Kovan içinde oluşturulan ana arı yüksüklerini
takip etmek ve bozmak.
9. Koloninin ana arısını koloniden uzaklaştırmak.
Oğul vermeyi destekleyen bu şartların ortadan
kaldırılarak doğal oğulun önlenmesi teknik
ve ekonomik arıcılığın önemli bir kuralıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................